Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

56e Verjaardag Sant’Egidio

Zondag 21 april - 15.30 uur - Mozes & Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2024

Op zon­dag 21 april viert de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio om 15.30 uur haar 56-jarig bestaan met een dank­vie­ring in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam. Hoofd­cele­brant is Mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Aan­slui­tend is er een receptie in het naast­ge­le­gen Huis van Sant’ Egidio.

On­ver­moei­baar

Sant’ Egidio zet zich al 56 jaar on­ver­moei­baar in voor de kwets­ba­ren in de stad en voor de vrede. De inter­na­tio­nale bewe­ging staat bekend om het trouw nabij blijven aan vrien­den van de straat, eenzame ouderen, kin­de­ren uit kansarme wijken, vluch­te­lingen en mi­gran­ten, ge­van­ge­nen en mensen met een beper­king.

Ook in ste­den in Neder­land is Sant’ Egidio aanwe­zig en draagt hier bij aan de leef­baar­heid en men­se­lijk­heid door haar werk met dak- en thuis­loze mensen, armen, ouderen, kin­de­ren, vluch­te­lingen, mi­gran­ten en ge­van­ge­nen. Een aanwe­zig­heid die goed is voor de mensen die geholpen wor­den, maar ook voor de vele vrij­wil­li­gers die zich voor hen inzetten en ervaren dat goed doen ieder ook goed doet.

U bent uit­ge­no­digd

Voor de fees­te­lij­ke vie­ring van deze ver­jaar­dag zijn al deze vrien­den van harte uit­ge­no­digd, net als alle anderen die bij Sant’ Egidio betrokken zijn of haar een warm hart toedragen. Allen samen: arme vrien­den, sym­pa­thi­san­ten, bond­ge­no­ten en vrij­wil­li­gers vormen we immers een volk van mensen over grenzen en gene­ra­ties heen. Het is een moment om samen de vreugde te beleven van on­der­lin­ge vriend­schap en soli­da­ri­teit.

De vie­ring vindt plaats in de Mozes en Aäron­kerk aan het Am­ster­damse Waterloo­plein vanaf 15.30 uur. Deze kerk is van oudsher een plek van barm­har­tig­heid. Voor de kerk staat het beeld van de Homeless Jesus: een dak­loze man, liggend op een bankje, herken­baar aan de won­den op zijn voeten. Het is een oproep om deze mensen niet te negeren maar in hen de men­se­lijk­heid te blijven herkennen.

Details en Aanmel­den

datum: zon­dag 21 april 2024
tijd: 15.30 uur
locatie: Mozes & Aäron­kerk, Waterloo­plein 207 Am­ster­dam
aanmel­den: info@santegidio.nl of
020 - 233 1522
web­si­te: www.santegidio.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose