Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paasnummer bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024

SamenKerk Maart 2024Het paas­num­mer van SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem er een (gratis) exemplaar mee, want ze lig­ger er voor u. Of lees op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

  • Lachen met Pasen? Waarom niet! Tweede Paas­dag valt op 1 april en weet u wat een paaslach is? Kom dan Eerste Paas­dag naar de kerk!
  • Lees alles over het vieren van Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en de Paas­wake?
  • Welke paas­tra­di­ties kent u? En wat doen een paasmannetje en een boterlammetje op de paasontbijt- / brunchtafel?
  • Op 5 april is een reliekschrijn van H. Ber­na­dette Soubirous in Am­stel­veen en van 6 t/m 8 april in het Maria­hei­lig­dom Heiloo. Lees er meer over.
  • ‘Wat ik u zeggen wil’: de paas­bood­schap van onze bis­schop over een cultuur van het leven.
  • En nog veel meer...

Zalig Pasen!

Een echt paas­num­mer van SamenKerk, met aan­dacht voor de li­tur­gische vie­rin­gen die de opmaat zijn naar Pasen, en mooie paas tradities zoals de paaslach. Iets wat wel weer in ere mag wor­den her­steld.

Pasen staat voor leven, voor het leven, voor alles wat weer tot leven komt. Dat is het paas­ge­voel en ons paasgeloof. God de Vader heeft zijn Zoon het men­se­lijk lij­den niet bespaard en daarbij het laatste woord ge­spro­ken, dat leven sterker is dan dood. Dat mogen we ook uitbun­dig vieren.

Nóg in de paasweek ont­van­gen we in ons bisdom de reliekschrijn van de heilige Ber­na­dette Soubirous, aan wie de Maagd Maria is ver­sche­nen. Een unieke gelegen­heid om - in Am­stel­veen en Heiloo - even in Lourdes te zijn, een plek van volop leven, zoals ie­der­een weet die ooit Lourdes heeft bezocht.

Redactie SamenKerk

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose