Bisdom Haarlem-Amsterdam


Palmpasenstok maken

gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2024
foto: SamenKerk
Palmpasenstok maken

Op de laatste zon­dag vóór Pasen, dit jaar op 24 maart, viert de Kerk Palm­pasen, het feest waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeru­za­lem wordt her­dacht. Jezus werd gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte in Jeru­za­lem binnen­ge­haald.

De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palm­bo­men. In Neder­land wordt dat nage­bootst met de palm­pasen­stok. Op vier.nu staat hoe je thuis zelf een palm­pasen­stok kunt maken.

De palm­pasen­stok is iets typisch Neder­lands, evenals de optocht of pro­ces­sie van kin­de­ren met hun palm­pasen­stok. Op de laatste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd en het begin van de Goede Week van Pasen werd al sinds de mid­del­eeuwen de intocht van Jezus in Jeru­za­lem her­dacht. Er werd vaak een houten ezel met een beeld van Christus erop door de straten getrokken (foto). Mensen op straat zwaai­den dan de optocht toe met palm­tak­ken. De her­komst van de palm­pasen­stok is niet helemaal dui­de­lijk maar moge­lijk is deze ontstaan tij­dens de Re­for­ma­tie, toen katho­lie­ken hun geloof moesten vieren in schuil­kerken.

In­struc­tie Palm­pasen­stok op Vier.nu

Op de web­si­te over de chris­te­lijke hoog­feesten, vier.nu staan naast Palm­pasen nog veel meer begrippen, tradities en vie­rin­gen uit­ge­legd die ver­band hou­den met Pasen. Voor kin­de­ren is er een kleurplaat te vin­den en nu ook de werk­wij­ze voor het maken van een eigen Palm­pasen­stok. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de ver­schil­lende onder­de­len van de stok.

Vier.nu Pasen!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose