Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025

gepubliceerd: donderdag, 21 maart 2024

Gebedskaart jubeljaar 2025In de katho­lie­ke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubel­jaar gehou­den. Als voor­be­rei­ding daarop is 2024 uit­ge­roe­pen tot een ‘jaar van gebed’. De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft als hulp­mid­del daarbij een kaart uitge­ge­ven met het speciale thema­ge­bed voor volgend jaar, aan­ge­vuld met het Onze Vader. Ook is de inter­na­tio­nale hymne voor het Jubel­jaar in het Neder­lands ver­taald. 

Een Jubel­jaar is een oude traditie in de katho­lie­ke Kerk, die in de Mid­del­eeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaats­vindt. Paus Fran­cis­cus heeft voor 2025 een Heilig Jaar af­ge­kon­digd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Voor 2024 vraagt hij extra aan­dacht voor het Onze Vader als een ‘school van gebed’, omdat in dit gebed de kern­pun­ten van het chris­te­lijk geloof wor­den samen­ge­vat. De gebeds­kaart wordt voor Pasen in een gedrukte versie via de KNR met de kloosters gedeeld en via de bis­dom­men met de pa­ro­chies.

Hymne

Het is gebruike­lijk dat voor grote eve­ne­menten als een Heilig Jaar ook een speciaal lied wordt gecompo­neerd dat over de hele wereld in allerlei talen kan wor­den gezongen. Ook voor het Jubel­jaar 2025 is zo’n hymne gemaakt. De oor­spron­ke­lijke Ita­li­aanse tekst is op verzoek van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van Neder­land en België ver­taald. Pa­ro­chies, zangkoren en alle andere belang­stel­len­den kunnen de hymne instu­de­ren om bij passende gelegen­he­den te laten horen. Bin­nen­kort komt ook de blad­mu­ziek be­schik­baar.

Er is in Neder­land een speciale web­si­te gelan­ceerd, waarop alle berichten over het Heilig Jaar 2025 wor­den ge­pu­bli­ceerd. De site wordt de ko­men­de maan­den ver­der uit­ge­breid.

Meer info

 Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose