Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Witte Donderdag

gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
foto: Magda Ehlers
Witte Donderdag

De avond­mis van Witte Donder­dag is een bij­zon­der gebeuren, niet alleen door de voet­was­sing maar ook de overgang van het fees­te­lijk begin met de ge­dach­te­nis van de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie en het pries­ter­schap bij het Laatste Avondmaal naar de uit­tocht van het Sacra­ment naar het rustaltaar, waar de kerk met Jezus in de Hof van Olijven bid­dend verbon­den is. We staan stil bij de gevoelens van Jezus op deze laatste avond van Zijn aardse leven.

Voet­was­sing

Tijdens de li­tur­gie van Witte Donder­dag her­denken gelo­vi­gen ver­schil­lende be­lang­rijke gebeur­te­nissen uit het leven van Jezus Christus, waar­on­der de voet­was­sing. Dit ritueel sym­bo­li­seert Jezus' nede­rig­heid en dienst­baar­heid aan anderen, zoals be­schre­ven in het Evan­ge­lie van Johannes. Het wordt vaak uitge­voerd door de pries­ter die de voeten van gelo­vi­gen wast, als een teken van liefde en ver­bon­den­heid binnen de ge­meen­schap.

Laatste Avondmaal

Aan de voor­avond van de dag waarop Jezus zou sterven aan het kruis, hield Hij met zijn dis­ci­pe­len het Laatste Avondmaal in een boven­zaal in Jeru­za­lem. Tijdens de maal­tijd ver­an­der­de Jezus brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed en deelde het met zijn leer­lin­gen. Daar­mee stelde Hij het sacra­ment van de Eucha­ris­tie in dat we tot op de dag van vandaag vieren.

Uittocht van het Sacra­ment

Na de vie­ring van de Eucha­ris­tie wordt het Heilig Sacra­ment over­ge­bracht naar een rustaltaar, waar het tot aan de vie­ring van de Paas­wake wordt bewaard. Dit moment, bekend als de uit­tocht van het Sacra­ment, sym­bo­li­seert Jezus' vertrek naar de tuin van Gethsemane, waar hij zijn naderende lij­den en dood onder ogen zag. De gelo­vi­gen be­ge­lei­den het Heilig Sacra­ment met eerbied en devotionele gebe­den, als een teken van hun geloof in de te­gen­woor­dig­heid van Christus in de Eucha­ris­tie.

Hof van Olijven

De Witte Donder­dag­vie­ring herinnert gelo­vi­gen ook aan Jezus' tijd in de Hof van Olijven, waar hij bad tot zijn Vader voordat hij werd opgepakt en wegge­voerd. Dit moment van intens gebed en overgave wordt vaak gemar­keerd door Kruis­ver­ering en Kruis­weg, waarin de gelo­vi­gen wor­den uit­ge­no­digd om deel te nemen aan Jezus' spi­ri­tu­ele strijd en zich voor te berei­den op de gebeur­te­nissen van Goede Vrij­dag en Pasen.

 

Videoframe van The Passion of the Christ
In de hof van Olijven
In de hof van OlijvenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose