Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldwijde Gebedsdag voor vrijheid Kerk in China

gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2011

Paus Bene­dic­tus XVI heeft tij­dens zijn au­diën­tie van afgelopen woens­dag 18 mei ge­spro­ken over de situatie van de Kerk in China. Daarbij riep hij gelo­vi­gen op om op 24 mei te bid­den voor de Kerk in dit land. De Neder­landse bis­schop­pen sluiten zich bij deze oproep aan.

Heilige Maagd Maria

Onze Lieve Vrouw van She ShanDins­dag 24 mei is gewijd aan de Heilige Maagd Maria, hulp der Chris­te­nen en is ook de dag van gebed voor de Kerk in China. Maria wordt onder de naam Hulp der Chris­te­nen vereerd in het hei­lig­dom van Sheshan in Sjanghai. 

De katho­lie­ken in China mogen rekenen op het gebed van hun mede­ge­lo­vigen overal ter wereld. Zoals de Paus ook afgelopen woens­dag ver­woordde geven de katho­lie­ken in China aan dat zij verlangen naar een­heid met de uni­ver­se­le Kerk en met de op­vol­ger van Petrus. Onze gebe­den kunnen er toe bijdragen dat de Kerk in China één blijft in geloof en ge­sterkt in doctrine en ker­ke­lijke ver­bon­den­heid.

In China zijn er bis­schop­pen, pries­ters en gelo­vi­gen die onder grote druk staan bij het vrij belij­den van hun geloof. Met onze gebe­den willen wij hen steunen.

Voor­bede

Als voor­bede op 24 mei aanstaande doen de Neder­landse bis­schop­pen de volgende sug­ges­tie:

“Voor Uw Kerk in China, dat zij op voor­spraak van de Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Sheshan, Hulp der Chris­te­nen, in een­heid met de uni­ver­se­le Kerk en de bis­schop van Rome mag leven in vrij­heid en in de vol­heid van het katho­lie­ke geloof. Dat de Kerk in China ook in de hui­dige moei­lijk­he­den haar geloof levend houdt, haar hoop sterk en haar liefde voor alle mensen vurig. Dat zij in tij­den van lij­den zicht houdt op Jezus Christus, de ge­krui­sig­de en verrezen Heer en dat zij trouw blijft aan de een­heid van de uni­ver­se­le Kerk.

Heilige Maria, Lieve Vrouw van Sheshan, en Hulp der Chris­te­nen, verlicht wie in twijfel zijn, roep terug wie ver­dwaald zijn en vertroost wie verdrukt wor­den.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose