Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria van Lourdes in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 7 januari 2010
Donder­dag 11 februari wor­den de ver­schij­ningen van Maria aan Ber­na­dette in Lourdes her­dacht. Na­tuur­lijk is dit een groot feest in Lourdes zelf, maar niet alleen daar. Het oer Neder­landse bede­vaarts­oord Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo viert Maria van Lourdes groots met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring, zieken­ze­gen, en kaarsen­pro­ces­sie.

Lourdes wordt ieder jaar door miljoenen pelgrims bezocht. Ook de belang­stel­ling uit Neder­land is onvermin­derd groot. De erva­ring van een Lourdes­bede­vaart kan ingrijpend, ontroerend en zelfs levensver­an­de­rend zijn. De wens om nog eens naar Lourdes te gaan is bekend bij velen die de last van hun jaren gaan voelen en (termi­naal) zieken. Anderen komen als pelgrim om iets van hun dank­baar­heid te tonen, om vrij­wil­li­gers­werk te ver­rich­ten of gewoon om het gebeuren een keer mee­ge­maakt te hebben.

Onze Lieve Vrouw ter Nood is een be­schei­den bede­vaarts­oord dat een ver­scho­len ligt tussen Heiloo en Limmen. Onop­val­lend als het is, wordt het door duizen­den mensen per jaar bezocht om dezelfde redenen: om troost te zoeken bij verdriet, kracht in be­proe­ving en ziekte, om dank te zeggen voor wat goed is gegaan en geloof te ver­die­pen. Velen vin­den in Heiloo iets dat in onze tijd als heel kost­baar wordt beschouwd: rust.

De Lourdesmis in Heiloo wordt door steeds meer mensen bezocht. Voor Lourdespelgrims kan het een reŁnie zijn, voor anderen is het de erva­ring dat in het samen­ko­men om te bid­den en te zingen, om de eucha­ris­tie te vieren en kaarslicht in pro­ces­sie mee te dragen, om met anderen samen te zijn in een gelo­vi­ge omge­ving licht doorbreekt in hun leven. Het Volen­dams Vocaal Ensemble onder lei­ding van haar dirigent Marlie Durge is een gewel­dig gemengd­koor dat met hart en ziel de Lourdesmis wil zingen. Na afloop van de kaarsen­pro­ces­sie door het bede­vaarts­park met een statie (gebedspauze) bij het Maria van Lourdes­beeld, wordt de zieken­ze­gen gegeven.

De bede­vaart wordt Hollands besloten: met warme chocolade­melk en alle tijd voor ont­moe­ting in het wel­komsthuis Oesdom. De Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 19.00 uur. Een half uur daarvoor wordt de Rozen­krans gebe­den. De licht­pro­ces­sie is aan­slui­tend.

Het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood is een bede­vaarts­plaats en retraite en be­zin­nings­cen­trum dat een ge­schie­de­nis heeft van meer dan zes­hon­derd jaar. Regel­ma­tig wor­den bede­vaarten geor­ga­ni­seerd. Velen vin­den in Heiloo rust, troost en ver­die­ping van hun geloof. Meer in­for­ma­tie: www.olvter­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose