Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Symposium - Kerk en Slavernij

Vrijdag 26 januari - 14.00 uur - Markuskerk Breda

gepubliceerd: dinsdag, 16 januari 2024

Een samen­wer­kings­ver­band van Bredase kerken en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties houdt op vrij­dag­mid­dag 26 januari 2024 een symposium over het thema: Kerk en slavernij. Verle­den-heden-toe­komst. Wat was de rol van de kerken bij het in stand hou­den van de slavernij in Suriname en op de Antillen, hoe werkt de slavernij nog altijd door en welke vormen van slavernij zien we vandaag de dag, en hoe kijken we samen de toe­komst in?

Bis­schop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie, zal als eerste op deze vragen ingaan. Daarna is er een lezing van professor Heleen Zorg­dra­ger. Zij is betrokken bij een breed onder­zoeks­pro­ject naar kerk en slavernij. Zij zal ingaan op de rol van de Bijbel, zowel bij de recht­vaar­di­ging van slavernij als bij het verzet ertegen. Pastor Ferdinand Igbeche van de Destiny Church in Breda-Noord zal ver­vol­gens ingaan op de vraag wat we van de echo’s van het verle­den kunnen leren met het oog op de toe­komst.

Het symposium wordt gehou­den in de Markus­kerk te Breda (Hooghout 96). Het pro­gram­ma begint om 14.00 uur en wordt af­ge­slo­ten met een nagesprek en borrel (tot uiter­lijk 18.00 uur). De toegang is gratis. In ver­band met een beperkt aantal zit­plaatsen, is aanmel­ding verplicht. Het symposium is ook online te volgen via de Kerk­dienstge­mist­pa­gina van de Markus­kerk.

Pro­gram­ma

13.30 uur Inloop met koffie of thee
14.00 uur Opening door Philip Oronsaye (H.A.S.B.)
14.05 uur Lezing door Mgr. Karel Choennie, bis­schop van Paramaribo. Ge­schie­de­nis van de marrons. Hoe speelt het thema van slavernij in Suriname. Moderne vormen van slavernij.
15.00 uur Pauze met koffie en thee
15.30 uur Prof. Heleen Zorg­dra­ger, hoog­le­raar In­ter­cul­tu­rele theo­lo­gie en Missio­lo­gie, Pro­tes­tantse Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit Am­ster­dam. Hoe werd de Bijbel gebruikt voor recht­vaar­di­ging van de slavernij en welke rol speelde (en speelt) de Bijbel in het verzet daartegen?
16.00 uur Pastor Ferdinand Igbeche, Destiny Church Inter­na­tio­nal Echoes of Slavery: Revisi­ting The Past To Understand The Present
16.30 uur Gelegen­heid tot stellen van vragen
17.00 uur Nagesprek met borrel
18.00 uur Einde

Samen­wer­kende organi­sa­ties

Het symposium wordt gehou­den door Bisdom Breda, Pro­tes­tantse Ge­meen­te Breda, Mattheüskerk (Chr. Geref. Kerk), Destiny Church Inter­na­tio­nal Breda, Hart voor Breda-Noord, Mondiaal Centrum Breda en St. Herden­king Afschaf­fing Slavernij Breda.

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam on­der­houdt net als Bisdom Breda een nauwe band met Bisdom Paramaribo en Mgr. Choennie. In mei 2022 was de Suri­naamse bis­schop nog op bezoek bij Mgr. Hendriks.

Details

datum: Vrij­dag 26 januari 2024
tijd: van 14.00 tot 18.00 uur
locatie: Markus­kerk, Hooghout 96 Breda
toegang: Gratis
aanmel­ding: in ver­band met beperkt aantal zit­plaatsen is aanmel­ding verplicht:
www.pknbreda.nl/formulier_2
live­stream: kerk­dienstge­mist.nl/stations/2277-Markus­kerk-Breda

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose