Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Perscommuniqué

Bij de benoeming van mgr. dr. J.H.J. van den Hende tot bisschop van Rotterdam

gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2011

Mgr. Van den Hende benoemd tot bischop van Bisdom RotterdamUtrecht – 10 mei 2011 – Vandaag heeft de Heilige Stoel de benoe­ming door paus Bene­dic­tus XVI bekend gemaakt van mgr. dr. Johannes H.J. van den Hende tot bis­schop van Rotter­dam. Mgr. Van den Hende is in 1991 pries­ter gewijd voor het bisdom Gro­nin­gen, gepro­mo­veerd in het ker­ke­lijk recht en sinds 2006 verbon­den met het bisdom van Breda, eerst als bis­schop-coad­ju­tor en sinds 2007 als bis­schop van Breda.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert op de benoe­ming met de volgende ver­kla­ring:

De Neder­landse bis­schop­pen zijn dank­baar en verheugd met de benoe­ming van mgr. Van den Hende tot bis­schop van het bisdom Rotter­dam. De bis­schop­pen fe­li­ci­te­ren hun collega, die thans bis­schop is van Breda, met deze benoe­ming en kijken uit naar een voort­zet­ting van de hui­dige goede samen­wer­king.

Wij kennen mgr. Van den Hende als een be­schei­den en sympathieke man die met zeer veel toe­wij­ding, loyali­teit en be­trok­ken­heid werk­zaam is in zijn bisdom Breda. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zijn dienst­werk voor de Heer en Zijn Kerk op een vrucht­ba­re wijze zal voort­zet­ten in het bisdom Rotter­dam. Wij fe­li­ci­te­ren het bisdom Rotter­dam dan ook van harte met deze benoe­ming.

Wij fe­li­ci­te­ren tevens mon­seig­neur Van Luyn met de benoe­ming van mgr. Van den Hende.

De Neder­landse bis­schop­pen rea­li­se­ren zich dat de gelo­vi­gen in het bisdom Breda  na vijf jaar alweer afscheid moeten nemen van mgr. van den Hende.

Afscheid mon­seig­neur Van Luyn

Mgr. drs. A.H. van Luyn s.d.b. bereikte op 10 au­gus­tus 2010 de leef­tijd van 75 jaar en diende conform het ker­ke­lijk recht op dat moment zijn ont­slag in als bis­schop van Rotter­dam bij de paus. Het Vati­caan honoreerde het ont­slag in januari van dit jaar waarna mgr. Van Luyn het bisdom ver­der bestuurde als apos­to­lisch admini­strator.

Het bisdom Rotter­dam neemt op 18 juni afscheid van mgr. Van Luyn. De in­stal­la­tie van mgr. Van den Hende vindt plaats op 2 juli. Mgr. Van den Hende blijft, totdat zijn opvol­ging in Breda is gere­geld, verbon­den met het bisdom Breda.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose