Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kind en Geloof

gepubliceerd: maandag, 9 mei 2011

Speel­goed en evan­ge­lie komen samen op een bij­zon­dere ten­toon­stel­ling in de Sint Adelbert­ab­dij in Egmond Binnen. Van 21 mei tot 11 juni 2011 is daar een col­lec­tie miniaturen te zien die in vele jaren is opge­bouwd dooor Riet Woldhuis, oprichtster en oud dirigente van het Lau­ren­tius­koor te Oudorp (NH). Het gaat om huizen en huis­hou­dens, in de stijl van de jaren der­tig van de vorige eeuw tot nu.

Kind en Geloof - collectie van miniaturenWoldhuis hoopt hiermede een beeld te geven van het speel­goed in de twin­tigste eeuw en van de grote rol die het geloof in de wereld van kin­de­ren inneemt. Ze hoopt de aan­dacht te ves­tigen op kin­de­ren over de gehele wereld die het moeten stellen zon­der onder­wijs en ge­zond­heids­zorg. En op kin­de­ren in de “eerste” wereld, die opgroeien in een ma­te­ria­lis­tische samen­le­ving waar geen plaats en tijd meer is voor het heilige, waar het verhaal van het chris­ten­dom uitver­teld lijkt te zijn. Woldhuis wil laten zien dat dit verhaal allerminst is uitver­teld.

In de wereld van de kin­de­ren leeft dit als kleine verhalen voort. Via de wereld van deze kin­de­ren wil Woldhuis dan ver­won­dering in ons zelf oproepen en laten herleven. Woldhuis heeft de col­lec­tie deels aangeschaft, maar ook deels zelf gemaakt. De miniaturen – waar­on­der huizen, huishou­de­lijke artikelen, speel­goed en poppen gehuld in tijd- en cultuur gebon­den kle­ding – zijn tussen de vijf een hon­derd centi­me­ter groot. Samen laten zij de veran­der­lijk­heid zien van cultuur, architectuur en maat­schapij.

In het centrum van deze veran­der­lijke wereld is zelfs een kerk te zien met altaar, orgel, koor, kazuivels, pries­ters, mis­die­naars, gelo­vi­gen en mommiken.

Gegevens

Tentoon­stel­ling Kind en Geloof in de Galerie van Abdij­kaarsen
Venne­wa­tersweg 27 te Egmond Binnen
21 mei t/m 11 juni 2011
Openingstij­den: 10.30 uur tot 16.30 uur (zon­dags gesloten)
Toegang gratis, ruime vrije par­keer­plaats

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose