Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Honderdste geboortedag mgr. Zwartkruis

gepubliceerd: donderdag, 19 november 2009
Op zon­dag 22 no­vem­ber is het precies hon­derd jaar gele­den, dat mgr. Th. Zwart­kruis werd geboren.

In de Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring die zon­dag 22 no­vem­ber om 10.00 uur in de ka­the­draal wordt opgedragen door mgr. J.Punt bij het Hoog­feest van Christus Koning zal aan dit eeuw­feest aan­dacht wor­den besteed. Vica­ris-generaal mgr. M. de Groot, lang­ja­rig huis­ge­noot van mgr. Zwart­kruis, zal een her­den­kings­woord spreken.

Theodorus Henricus Zwart­kruis werd geboren te Am­ster­dam, 22 no­vem­ber 1909. Op 24 mei 1934 werd hij pries­ter gewijd door Mgr. Aengenent, die hem opdroeg Engels te gaan stu­de­ren in Nijmegen.
Na een lange loop­baan als leraar Engels op klein­semi­narie Hage­veld en als pastoor-deken te Haar­lem werd hij na het plot­se­linge over­lij­den van mgr. Van Dode­waard in 1966 door paus Paulus VI tot bis­schop van Haar­lem benoemd. Zeven­tien jaar was hij bis­schop, tot zijn plot­se­linge over­lij­den in 1983. (zie ver­der Het Bisdom - Ge­schie­de­nis).

Zondag zal de ka­the­draal ook afscheid nemen van mevrouw Lonneke Starren­burg, die twaalf jaar lang kosteres was van Sint Bavo.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose