Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nagenieten van de KJD

Videoverslag van Katholiek Leven

gepubliceerd: zondag, 19 november 2023
Nagenieten van de KJD

Na zeven jaren zon­der Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD), want de laatste werd in 2015 geor­ga­ni­seerd, vond op 4 no­vem­ber weer een KJD plaats. Zo’n 600 jon­ge­ren, deel­ne­mers én vrij­wil­li­gers, kwamen in Veenendaal samen voor een dag van in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en ont­moe­ting rond het thema ‘Welkom Thuis’.

Uit­ver­kocht

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) is terug van weggeweest. “We zijn uit­ver­kocht”, ver­telt een en­thou­siaste Joris Buiting. Samen met andere jonge katho­lie­ken orga­ni­seer­de hij de KJD. “Som­mi­ge mensen zijn in de kerk in hun pa­ro­chie de enige tiener of de enige jon­gere. Of samen met hun ouders en broers of zussen zijn ze het enige jonge gezin”, ver­telt hij. “Ja daar word je als jon­gere niet en­thou­siast van.” Samen­ko­men om het geloof te vieren is daarom een be­lang­rijke reden om deze KJD te or­ga­ni­se­ren.

Een grote familie

Clarianne is er daar een van: “Vandaag ervaar ik heel sterk dat we een grote familie zijn. Dat neem ik mee naar huis. De oudere mensen bij mij thuis in de kerk zijn familie. Maar ook al die anderen, die ik thuis niet in de kerk zie, maar die op het­zelfde moment als ik ook de mis vieren.”

Ook Mgr. Hendriks was van de partij

Ver­schil­lende bis­schop­pen nemen deel aan de dag. “Je bent haast geneigd te denken: het houdt een keer op hier”, zegt Mgr. Mutsaerts over de comeback van de KJD. “Maar er is alle reden voor pries­ters, bis­schop­pen en ie­der­een die in het pas­to­raat werkt om gewoon door te gaan. Niet bang zijn voor kleine aantallen.” De hulp­bis­schop van het bisdom ’s-Hertogen­bosch is lan­de­lijk bis­schop-referent voor jon­ge­ren.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose