Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onderscheiding voor Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2011

Onderscheiding voor HoofdkrijgsmachtaalmoezenierMinister Hans Hillen van Defensie heeft gis­te­ren de ver­sier­se­len behorende bij de onder­schei­ding Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld bij Hoofd­krijgs­macht­aalmoe­zenier Jan van Lieverloo.

Aal­moe­ze­nier van Lieverloo heeft een indruk­wekkende staat van dienst. Hij werd in januari 1988 parttime pas­to­raal werker in de Antonius Avondmaal pa­ro­chie in Best. In 1993 maakte hij de overstap naar het Ministerie van Defensie als aal­moe­ze­nier. Hij werd in 1996 uitgezon­den naar Bosnie, is hoofd­krijgs­macht­aalmoe­zenier en de drijvende kracht achter de gees­te­lij­ke ver­zor­ging van mili­tai­ren. Daar­naast is hij gees­te­lijk adviseur van Apostolat Mili­tai­re Inter­na­tio­nal.

Van Lieverloo is gehuwd, vader van vier kin­de­ren en woont in Oirschot.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose