Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boek over Eucharistie gepresenteerd

gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2023

Dins­dag 7 no­vem­ber, hoog­feest van St. Wil­li­brord, werd het boek "We vieren Eucha­ris­tie" in het Haar­lemse bis­schops­huis ge­pre­sen­teerd. Auteur pastoor Eric van Teijlingen hield het boek ten doop samen met Leo Fijen, directeur van uit­ge­ve­rij Adveniat.

Voor gelo­vi­gen en geïn­te­res­seer­den, alles wat u zou willen weten over de katho­lie­ke eucha­ris­tie­vie­ring. Pastoor Eric van Teijlingen geeft uitleg over de his­to­rische ach­ter­gron­den en theo­lo­gische bete­ke­nis van deze vie­ring. Waarom staan? Wat betekenen de teksten? En hoe vierne we?

Pre­sen­ta­tie

Mgr. Hendriks schrijft op zijn Arsacal.nl: “‘We vieren Eucha­ris­tie’ biedt een be­grij­pe­lijke, toe­gan­ke­lijke toelich­ting op de Eucha­ris­tie­vie­ring en beant­woordt allerlei vragen: wanneer ga je zitten, staan of knielen? Waarom gebruiken we bepaalde vaste Eucha­ris­ti­sche gebe­den? Wat betekent de opbouw van de Li­tur­gie van het Woord? En er is een uitleg van alle onder­de­len van de vie­ring. Het boek ziet er ook nog fraai uit.”

Details

titel: We vieren Eucha­ris­tie
auteur: pastoor Eric van Teijlingen
ISBN: 9789493279605
uitgever: Adveniat
opmaak: Impulsar
uit­voe­ring: Paperback, full colour
formaat: 18 x 25 cm, 88 bladzijdes
prijs: € 24,95
be­stel­len: adveniat.nl/product/we-vieren-eucha­ris­tieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose