Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pasen tussen de steigers in de Kathedraal

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2011

Ondanks de stei­gers die om het pries­ter­koor van de Ka­the­draal zijn opge­steld, hebben ruim 3850 gelo­vi­gen kunnen genieten van de negen bij­zon­dere vie­rin­gen in de Goede Week en Pasen.

Hoogte­punt daarbij waren de Olie­wij­ding op de woens­dag­avond, waarbij ruim 70 pries­ters en tien­tal­len diakens hun wij­dings­be­lof­ten ten overstaan van de Bis­schop hebben hernieuwd. Maar ook de Paashoog­mis met een volle Ka­the­draal, een in­druk­wek­kende homilie van de Bis­schop, prach­tige koorzang en stralend weer maakte dit tot een groot feest.

Een ongebruike­lijk maar spon­taan applaus na afloop van de Hoog­mis onder­streepte de dank­baar­heid van de kerk­gan­gers aan allen die betrokken waren de voor­be­rei­dingen van deze be­lang­rijk­ste week in het ker­ke­lijk jaar, bij­zon­der ook aan de koren van het Muziek­in­sti­tuut die alle negen vie­rin­gen muzikaal ver­zorgd hebben.

Een trotse Bisschop geniet van het Halleluia van Händel na afloop van de Paasmis (Foto: Jan Spengler)
Een trotse Bis­schop geniet van het Halleluia van Händel na afloop van de Paas­mis (Foto: Jan Spengler)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose