Bisdom Haarlem-Amsterdam


Priester- en diakenwijdingen

gepubliceerd: vrijdag, 27 oktober 2023
foto: Wim Koopman
Diakenwijding 2016
Diakenwijding 2016

Het bisdom is verheugd te kunnen mel­den dat dit najaar weer diverse wij­dingen zullen plaats­vin­den in ons bisdom. Zater­dag 28 ok­to­ber is er een pries­ter­wij­ding in het West-Friese Bo­ven­karspel en zater­dag 18 no­vem­ber volgt de diaken­wij­ding in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem.

Wim Zürlohe

Op zater­dag 28 ok­to­ber om 10.30 uur in de Sint Martinus­kerk te Bo­ven­karspel zal diaken Wim Zürlohe de pries­ter­wij­ding ont­van­gen van Mgr. Hendriks. Ie­der­een is van harte welkom om deze vreug­de­volle gebeur­te­nis bij te wonen en de wij­de­ling te fe­li­ci­te­ren. Dat kan bij het feest van de pries­ter­wij­ding van Wim in Bo­ven­karspel en ook bij zijn eerste plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring op 29 ok­to­ber om 10.00 uur in de H. Lucas­kerk van Venhuizen.

Transeünt en per­ma­nent diakens

Op zater­dag 18 no­vem­ber om 10.30 uur in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem zal Mgr. Hendriks Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejïa Sánchez tot traseünt diaken wij­den. Deo Volente ont­van­gen zij volgend jaar de pries­ter­wij­ding. Ook op zater­dag 18 no­vem­ber zullen twee per­ma­nent diakens wor­den gewijd. Het gaat om Evert Florijn en Patrick Gunther.

Ie­der­een is welkom bij deze bij­zon­dere gelegen­heid. Aan­slui­tend aan de vie­ring kunt u de wij­de­lin­gen fe­li­ci­te­ren.

Gebed gevraagd

Wij vragen u in uw gebed in het bij­zon­der aan de wij­de­lin­gen te denken. Laten we de Heer vragen hun toe­koms­tig dienst­werk rijke­lijk te zegenen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose