Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe orgelmuziek in Hoorn

Zondag 29 oktober - 15.30 uur - Koepelkerk Hoorn

gepubliceerd: maandag, 23 oktober 2023

Tijdens een wandel­con­cert van de Koepel­kerk naar de Ooster­kerk op zon­dag­mid­dag 29 ok­to­ber 2023, zal een tweetal nieuwe com­po­si­ties hun wereldpremière in Hoorn beleven: Ploem, ploem, rozeke, boem! van Wouter Hakhoff en Te Deum Laudamus van Daan Manneke.

Traditie?

Het is inmiddels het derde jaar op rij dat nieuwe orgel­mu­ziek een première beleeft in Hoorn. Eerdere com­po­nisten waren Wouter van Belle, Hans Leen­ders, Pieter Rynja, Willem Woesten­burg, Wietse Stuurman en Wouter Hakhoff. Bij de meeste com­po­si­ties was het gre­go­ri­aanse Te Deum Laudamus een te­rug­ke­rend thema en het was fas­ci­ne­rend om te horen hoe een­zelfde thema op diverse manieren uit­ge­werkt kan wor­den.

Wandel­con­cert

Het concert begint in de Koepel­kerk met Daan Manneke's Te Deum Laudamus en Agnus Dei voor orgel, waarbij sacrali­teit in zijn muziek centraal staat, los van chris­te­lijke of li­tur­gische context. Canticum Gregorianum zal deze orgel­werken uit­voeren. Arvo Pärt's Fratres en Spiegel im Spiegel, gespeeld door Magrita Rondeel (cello) en Mark Heerink (orgel), delen ook een sacraal karakter.

Na de Koepel­kerk ver­plaatst het concert zich naar de Ooster­kerk voor de première van Wouter Hakhoff's Ploem, ploem, rozeke, boem!, een eerbe­toon aan de vernieu­wingsgeest van dichter Paul Van Ostaijen. Het stuk is gebaseerd op drie van Van Ostaijen's gedichten en uitge­voerd door een ensemble met orgel, trompet, pauken en percussie. De com­po­si­tie belichaamt de ver­beel­ding, vin­dingrijk­heid en aardse direct­heid van de gedichten, met ruimte voor improvi­sa­tie binnen strikte muzikale kaders.

Ini­tia­tief

Het ini­tia­tief voor dit concert en het ver­strek­ken van de com­po­si­tie­op­drachten, is geno­men door Mark Heerink, stadsorganist van Hoorn, i.s.m. Stich­ting Concert­fonds Hoornse Orgels, met dank aan de ruim­har­tige finan­ciële onder­steu­ning door Fonds Roos en de ge­meen­te Hoorn.

Organi­sa­tie

Het concert op 29 ok­to­ber begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De Koepel­kerk ligt aan het Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn. De toegang is gratis en na afloop wordt een collecte gehou­den waar­van de organi­sa­tie hoopt dat ie­der­een daaraan naar vermogen zal bijdragen.

Details

datum: Zondag 29 ok­to­ber 2023
tijd: van 15.30 tot ongeveer 17.00 uur
locaties: HH. Cyriacus en Fran­cis­cus, Grote Noord 15 Hoorn
Ooster­kerk, Grote Oost 58-60 Hoorn
web­si­te: www.orgel­con­certen-hoorn.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose