Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep paus tot gebed en vasten op 27 oktober

‘Om een humanitaire catastrofe te voorkomen’

gepubliceerd: donderdag, 19 oktober 2023
foto: Pixabay.com
Oproep paus tot gebed en vasten op 27 oktober

Paus Fran­cis­cus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgd­heid uit over de huma­ni­taire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en alle chris­te­nen om op vrij­dag 27 ok­to­ber te bid­den en te vasten voor vrede. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar moge­lijk mee te bid­den en te vasten op die dag.

“Het aantal slacht­of­fers groeit en de situatie in Gaza is wanhopig.” Met deze woor­den richtte paus Fran­cis­cus zijn gedachten tij­dens zijn weke­lijkse algemene au­diën­tie op woens­dag 18 ok­to­ber op Palestina en Israël. Hij pleitte ervoor dat “al het moge­lijke wordt gedaan om een huma­ni­taire cata­stro­fe te voor­ko­men” en vroeg aan­dacht voor de verontrustende moge­lijk­heid van uitbrei­ding van het conflict.

“De wereld is al getuige van zoveel open oorlogsfronten”, zei de paus. In het licht van deze omstan­dig­he­den smeekte hij: “Leg de wapens neer en luister naar de roep om vrede van de armen, het volk en de on­schul­dige kin­de­ren. Oorlog lost geen problemen op. Het zaait alleen maar dood en ver­derf, vergroot de haat, vermenig­vul­digt de wraak. Oorlog wist de toe­komst uit, het wist de toe­komst uit.”

Kies één kant: die van de vrede

De Heilige Vader drong er ver­vol­gens bij alle gelo­vi­gen op aan om slechts één kant te kiezen: die van de vrede. “Maar niet met woor­den,” ver­volgde hij, “maar met gebed en met totale toe­wij­ding.” De paus nodigt daarom ie­der­een uit voor een dag van gebed, vasten en boetedoe­ning voor vrede. Hij moe­digt mensen van ver­schil­lende chris­te­lijke deno­mi­na­ties, andere religies en ie­der­een die pleit voor vrede aan om daar aan deel te nemen op vrij­dag 27 ok­to­ber aanstaande.

Die dag begint op het Sint-Pieters­plein om 18.00 uur een uur van gebed met als doel vrede voor de wereld op te roepen. Alle lokale kerken zijn uit­ge­no­digd om deel te nemen met soortge­lijke ini­tia­tie­ven waarbij het volk van God betrokken is, zo besloot paus Fran­cis­cus zijn oproep.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose