Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

125 Jaar Kathedrale Basiliek Sint Bavo

Zaterdag 30 september - 13.00 uur

gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
125 jaar KoepelKathedraal

Op zater­dag 30 sep­tem­ber en zon­dag 1 ok­to­ber vieren we de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding van onze ka­the­draal. Er zijn allerlei mooie ac­ti­vi­teiten voor­zien, zoals de ten­toon­stel­ling ‘Jouw verhaal in de koepel­kathe­draal’, het boek over de symboliek in de ka­the­draal, een vie­ring voor heel het bisdom en de St. Bavo­vie­ring met de Bis­schop van Gent en een ver­te­gen­woor­diging van het Gentse kapit­tel.

 

Zater­dag 30 sep­tem­ber

Op zater­dag 30 sep­tem­ber tussen 13.00 en 17.00 uur is ie­der­een uit­ge­no­digd om de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te bezoeken. De toegang is vrij.

Koepelkathedraal HaarlemBezoek en ontmoet - 13.00 tot 15.30 uur

Vraag om de audio­tour bij de kassa en leer meer over de kunst en historie van de ka­the­draal. Bezoek het museum in de crypte of beklim de koepel op 45 meter hoogte en krijg een waan­zin­nig uit­zicht op het interieur van de ka­the­draal.

Koepelkathedraal HaarlemFees­te­lij­ke Heilige Mis - 15.30 tot 17.00 uur

Neem deel aan de fees­te­lij­ke Heilige Mis die toe­gan­ke­lijk is voor ie­der­een.

Koepelkathedraal HaarlemKinder­acti­vi­teiten

Kinderspeur­tocht: raad het woord en win een prijs!
Zet je eigen kapelletje in elkaar van papier en maak hem zo mooi moge­lijk!

Koepelkathedraal HaarlemRond­lei­ding - 13.30 / 14.00 / 14.30 uur

Loop mee met een rond­lei­der (45 minuten). Schrijf je in bij de kassa.

Koepelkathedraal HaarlemBeklim de spil­trap - 13.30 / 14.00 / 14.30 / 15.00 uur

Loop langs de klokken en geniet van het gewel­dige uit­zicht op 65 meter hoogte.

Koepelkathedraal HaarlemVoorverkoop boek ‘Symboliek’ - 13.00 tot 15.00 uur

Op zater­dag 30 sep­tem­ber is de voorverkoop van het boek “Symboliek in de St. Bavo Ka­the­draal”.

Zondag 1 ok­to­ber

Op zon­dag 1 ok­to­ber is de fees­te­lij­ke hoog­mis met de bis­schop­pen van Gent en van Haar­lem-Am­ster­dam en het voltallig ka­the­drale koor om 10.00 uur. Het boek "Symboliek in de St. bavo­kathe­draal" zal dan offi­cieel wor­den ge­pre­sen­teerd en overhan­digd aan de beide aanwe­zige bis­schop­pen. Na afloop zal er een receptie zijn en ont­moe­ting.

Dins­dag 3 ok­to­ber

Op dins­dag 3 ok­to­ber is de li­tur­gische vie­ring van de heilige Bavo in de pa­ro­chies en kerken van het bisdom.

Zondag 21 ok­to­ber

Vanaf zon­dag 21 ok­to­ber is de expositie ‘Jouw verhaal in de Koepel­kathe­draal’ geopend waarvoor ie­der­een bijdragen heeft kunnen leveren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose