Bisdom Haarlem-Amsterdam


Huiszegen 2024

Download van deze website

gepubliceerd: woensdag, 15 november 2023

Huiszegen 2024Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk.

Om in deze leemte te voor­zien, bie­den wij u bij­gaand een huis­ze­gen aan, die u boven de deur van uw woning of huis­kamer kunt hangen. Neem hem mee naar de kerk en laat hem zegenen.

Gebruik de extra kaarten om weg te geven aan familie en vrien­den.
Tip: leg een stapeltje kaarten achterin de kerk voor de pa­ro­chi­anen.

Bete­ke­nissen

Er zijn diverse bete­ke­nissen die wor­den toegekend aan de letters C+M+B op de huis­ze­gen:

1) Caspar Melchior Balthasar

De letters C+M+B wor­den in ver­band gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

2) Christus Mansionem Benedicat

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de begin­let­ters van de zegen­tekst “Christus Mansionem Benedicat”, ver­taald “Christus zegene dit huis”.

3) Cana Magi Baptisma

De letters wor­den ook in ver­band gebracht met de drie­vou­dige open­ba­ring van de Heer. Kerst­mis is het feest van de open­ba­ring aan alle mensen. Deze open­ba­ring van God wordt gevierd met Drie­ko­nin­gen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste won­der van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbid­ding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed

Bij de huis­ze­gen kan het volgende gebed wor­den gebruikt:

Huiszegen boven de deurU God, almach­tige Vader, smeken wij oot­moe­dig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaar­digen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vrucht­baar­heid der aarde levens­on­der­houd, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uit­werksel uwer erbar­ming te gelei­den. Gewaar­dig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaar­digd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wan­den van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Bui­ten­land

In het bui­ten­land, bij­voor­beeld in Duits­land, wordt de huis­ze­gen met krijt boven de voordeur­post ge­schre­ven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deur­post ge­schre­ven: 20 C+M+B 24. Dan wordt met wierook en het Drie­ko­nin­gen­wa­ter elk vertrek be­spren­keld en een zegen uit­ge­spro­ken. Indien moge­lijk wordt dit door een pries­ter gedaan of anders door het hoofd van het gezin.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose