Bisdom Haarlem-Amsterdam


Jongerencollecte

gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023

Op zater­dag en zon­dag 18 en 19 no­vem­ber is de natio­nale jon­ge­ren­col­lec­te 2023. Het jon­ge­ren­werk krijgt na de Wereld­jon­ge­ren­da­gen altijd een boost, meer jon­ge­ren willen elkaar ont­moe­ten in de ver­bon­den­heid van het katho­lie­ke geloof.

Dio­ce­saan

Dit jaar wil Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een dio­ce­sane wereld­jon­ge­ren­dag op 26 no­vem­ber, een pelgrimage naar Boni­fa­tius in Fulda (D) van 5 tot 7 januari, een paasgala op 13 april en een weekend weg van 7 tot 9 juni or­ga­ni­se­ren.

Lande­lijk

Maar ook op lan­de­lijk niveau wor­den jon­ge­ren uit­ge­no­digd om samen te komen op de katho­lie­ke jon­ge­ren­dag op 4 no­vem­ber en de WJD@Home op 26 tot 28 januari. Voor al deze ont­moe­tingen, geloofsver­die­pings­mo­menten en gebeds­mo­menten is geld nodig. Doet jouw kerk ook mee?

Uw bijdrage

Bijdragen zijn over te maken op reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. Jon­ge­ren­col­lec­te

Video­bood­schap


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie WereldjongerendagenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose