Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerencollecte

gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023

Op zater­dag en zon­dag 18 en 19 no­vem­ber is de natio­nale jon­ge­ren­col­lec­te 2023. Het jon­ge­ren­werk krijgt na de Wereld­jon­ge­ren­da­gen altijd een boost, meer jon­ge­ren willen elkaar ont­moe­ten in de ver­bon­den­heid van het katho­lie­ke geloof.

Dio­ce­saan

Dit jaar wil Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een dio­ce­sane wereld­jon­ge­ren­dag op 26 no­vem­ber, een pelgrimage naar Boni­fa­tius in Fulda (D) van 5 tot 7 januari, een paasgala op 13 april en een weekend weg van 7 tot 9 juni or­ga­ni­se­ren.

Lande­lijk

Maar ook op lan­de­lijk niveau wor­den jon­ge­ren uit­ge­no­digd om samen te komen op de katho­lie­ke jon­ge­ren­dag op 4 no­vem­ber en de WJD@Home op 26 tot 28 januari. Voor al deze ont­moe­tingen, geloofsver­die­pings­mo­menten en gebeds­mo­menten is geld nodig. Doet jouw kerk ook mee?

Uw bijdrage

Bijdragen zijn over te maken op reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. Jon­ge­ren­col­lec­te

Video­bood­schapGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose