Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijzondere ontmoeting in Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2011

Een bij­zon­dere gebeur­te­nis vond plaats op Paas­za­ter­dag, toen de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt, in Am­ster­dam in de Russisch-orthodoxe kerk van de H.Nikolaas van Myra, een ont­moe­ting had met Russisch-orthodoxe en oriëntaalse gees­te­lij­ken bij gelegen­heid van het ge­za­men­lijke Paas­feest (dit jaar vallen de orthodoxe en katho­lie­ke paasdatum samen).

Allen spraken de wens uit dat in de afzien­ba­re toe­komst het moge­lijk zal zijn om op dezelfde datum Pasen te vieren, ook wanneer de kalen­ders niet samen­val­len. Mgr. Punt heeft daartoe, in navol­ging van ander katho­lie­ke lei­ders, voor­ge­steld om voor een bepaalde periode de orthodoxe datum aan te hou­den, in afwach­ting van een ge­za­men­lijke rege­ling.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose