Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Muzikaal eerbetoon aan Maria

Zondag 8 en 29 oktober - 15.00 uur - Odulphuskerk Assendelft

gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2023
foto: A. Broerse-van Hal
Gebrandschilderd raam St. Odulphuskerk Assendelft
Gebrandschilderd raam St. Odulphuskerk Assendelft

In de ok­to­ber­maand Maria­maand vin­den in de paro­chie­kerk van Assendelft twee bij­zon­dere gezongen momenten plaats ter ere van de H. Maria. De toegang is vrij; na afloop is er een deur­col­lec­te. De opbrengst zal wor­den aangewend om volgend jaar een orgel­con­certreeks in de Heilige Odulphus­kerk te rea­li­se­ren.

Zondag 8 ok­to­ber om 15.00 uur: Gezongen Rozen­krans

Op zon­dag 8 ok­to­ber wordt het rozen­krans­ge­bed gezongen gebe­den. Mezzosopraan Angelique Broerse-van Hal en cantor-organist Jos Martens dragen zorg voor de muzikale invulling. Zo zullen er ver­schil­lende toon­zet­tingen van het Wees gegroet/Ave Maria klinken, andere onder­de­len (zoals het Credo en het Pater noster) zullen even­eens gezongen wor­den en er zijn momenten van samenzang, waarbij ie­der­een uit volle borst kan mee­zingen.

Zondag 29 ok­to­ber om 15.00 uur: Samenzanguurtje Maria­lie­de­ren

Op zon­dag 29 ok­to­ber wor­den alle bekende Maria­lie­de­ren gezongen, zoals deze nog vaak bij bede­vaarten naar Kevelaer en Lourdes wor­den gezongen. Ook wor­den passende Bijbel­tek­sten en gedichten voor­ge­le­zen. Cantor-organist Jos Martens ver­zorgt de muzikale invulling.

Details

wat: Muzikaal eerbe­toon aan H. Maagd Maria
uit­voeren­den: Angelique Broerse-van Hal (mezzosopraan) (alleen 8 ok­to­ber)
Jos Martens (cantor-organist)
datum: zon­dag 8 ok­to­ber 2023 - Gezongen Rozenrkans
zon­dag 29 ok­to­ber 2023 - Samenzanguurtje Maria­lie­de­ren
tijd: 15.00 uur
locatie: Odulphus­kerk
Dorps­straat 572, Assendelft
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose