Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

ReŁnie Wereldjongerendagen

Zaterdag 2 september - 13.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 29 augustus 2023
foto: Ramon Mangold
ReŁnie Wereldjongerendagen

Na een bij­zon­dere reis, waarin de jon­ge­ren veel vreugde hebben mogen beleven en God hebben mogen ont­moe­ten keren we weer terug in de Neder­landse kerk. Niet altijd even mak­ke­lijk als je twee weken lang omringd bent geweest door mede­ge­lo­vigen en zoveel ont­moe­tingen met de Heer zelf hebt mogen hebben. Hoe zet je het geloof en de mooie ont­moe­tingen door?

Op zater­dag 2 sep­tem­ber komen de jon­ge­ren die deze zomer naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon zijn geweest samen voor een reünie. En deze vraag over het voort­zet­ten van je geloof staat centraal. We blikken ook terug op de hoogte­pun­ten en mis­schien wel alle zware be­proe­vingen van de reis zelf.

Alpha

AlphaVanaf 13.00 uur zijn de jon­ge­ren uit­ge­no­digd. Om 13.30 uur starten we met de H. Mis in de St. Bavo ka­the­draal. Na de Mis zullen we in­for­ma­tie krijgen over ver­schil­lende ver­volg­moge­lijk­heden.

Alpha Neder­land is uit­ge­no­digd om te ver­tellen over de alpha cursus. De jon­ge­ren kunnen ervoor kiezen om via deze cursus het chris­te­lijke geloof zelf meer te ont­dek­ken of om de cursus te gaan geven en hun vrien­den, buren en collega’s via deze weg ook kennis te laten maken met waar zij zo en­thou­siast over zijn. Zo willen we concreet uiting geven aan het reis­the­ma ‘Share the joy’, want de vreugde van het Evan­ge­lie willen we niet alleen voor ons­zelf hou­den.

Tip voor mensen die geïn­te­res­seerd zijn in de alpha cursus, op zater­dag 9 sep­tem­ber biedt Alpha Neder­land een Trai­ning- en In­spi­ra­tie­dag in Veenendaal.

Follow Me en jon­ge­ren­acti­vi­teiten

Follow Me!Een andere moge­lijk­heid om met het geloof bezig te blijven en je te laten vormen is via het Follow Me! traject. Deze optie wordt lan­de­lijk aan­ge­bo­den en bestaat uit 8 weeken­den van geloofs­vor­ming en discipel­schaps­trai­ning. Dit is in het bij­zon­der voor als je het geloof ook meer prak­tisch wilt maken. Wie is God voor jou, hoe doe je dat evan­ge­li­se­ren en hoe geef ik vorm aan een geloofs­ge­meen­schap? Meer in­for­ma­tie over Follow Me! is te vin­den op www.followme-nederland.nl. Na­tuur­lijk is het ook moge­lijk om dichter bij huis elkaar te blijven ont­moe­ten bij de ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Deze zijn te vin­den op www.jonge­kerk.nl en via Instagram @jong­bis­domha. We zien dat jon­ge­ren elkaar nu al weten te vin­den en dat moe­digen we na­tuur­lijk ook aan. Blijf de vriend­schappen voe­den!

Diner­buf­fet

De reünie ein­digen we met een buffet om nog even in alle vreugde te kunnen napraten over de bij­zon­dere reis. Tegen een uur of acht ’s avonds zullen we de ka­the­draal en haar zalen weer verlaten en gaan we de wereld in om de ware vreugde te delen.

Bidt u alstublieft mee voor de vruchten van de reis en het ge­loofs­le­ven van de jon­ge­ren?!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the Stars
donderdag, 22 juni 2023Inspirerende Bavodag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose