Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zomerpas - De laatste week

Nog t/m donderdag 31 augustus

gepubliceerd: zaterdag, 26 augustus 2023
Fresco van Théodore Strawinsky in de Sint-Bonifatiuskerk te Almere
Fresco van Théodore Strawinsky in de Sint-Bonifatiuskerk te Almere

De scholen in onze provincie hebben nog één week vakantie. De zomer­maand au­gus­tus telt nog een paar dagen. Op 1 sep­tem­ber begint de meteoro­lo­gische herfst. Tot en met 31 au­gus­tus kunt u de SamenKerk zomerpas nog gebruiken!

SamenKerk zomerpas

Op de voor­pa­gina van de zomereditie van SamenKerk vindt u de SamenKerk-zomerpas. U krijgt op ver­toon van deze pas kor­ting bij de volgende musea, speel­park en hei­lig­dom. De zomerpas is zes keer te gebruiken (maar slechts één keer per museum etc.). Doe er uw voor­deel mee... zes uitjes mét kor­ting!

  • Speel­park De Swaan (Oudkarspel/Dijk en Waard) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Museum Catha­rij­neconvent (Utrecht) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Ons’ Lieve Heer op Solder (Am­ster­dam) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Joods Museum/Joods Cultureel Kwar­tier (Am­ster­dam) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Cruquius Museum (Cruquius) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • ’t Oesdom (hei­lig­dom O.L.V. ter Nood/Heiloo) t/m 31 au­gus­tus 2023

Tips

Heeft u de klein­kin­de­ren op bezoek? Alle uitjes zijn ook bij­zon­der geschikt voor ge­zin­nen en kin­de­ren. Ga er gezellig op uit.

Ziet u elkaar alleen op zon­dag­mor­gen in de kerk? Doe ‘ns gek en ga met een groepje pa­ro­chi­anen een dagje uit. En vraag meteen de pastoor mee...

SamenKerk editie september

Zomeraanbie­ding SamenKerk: neem een abon­ne­ment

Wilt u niks missen? Grijpt u wel eens mis in de pa­ro­chie? Of ont­vangt u het bisdom­blad liever vóór dat het in de pa­ro­chies ligt? Dan is een abon­ne­ment een uit­komst!

Neem vóór 31 au­gus­tus een abon­ne­ment op SamenKerk en u ont­vangt in 2023 nog drie edities en in 2024 alle zes nummers voor € 55,00. U ont­vangt het sep­tem­ber­num­mer al op 7 sep­tem­ber op uw deurmat.

Info en aanmel­ding (naam en volle­dig adres) mailen naar: samen­kerk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

De ko­men­de weken nog te doen:

Almere: 2 sep­tem­ber

Fesco van Théodore StrawinskyDe Sint-Boni­fa­tius­kerk biedt op zater­dag 2 sep­tem­ber een speciale rond­lei­ding aan door de kerk en langs het kunst­werk van Théodore Strawinsky (fries met fresco’s met Bijbelse scènes). De ont­vangst bij deze nieuwste kerk van Neder­land is om 10.30 uur. Aanmel­ding vóóraf via www.theodorestrawinsky.nl. Bij de kerk is gratis par­keer­gele­gen­heid; van NS-station Muziekwijk is het zo’n 500 meter lopen.

Wandeling door joods Am­ster­dam: 6 sep­tem­ber

Meet&Greet met Marcel Poorthuis

Marcel PoorthuisMarcel Poorthuis, een groot kenner van het Jo­den­dom, nodigt u uit op woens­dag­mid­dag 6 sep­tem­ber om 13.30 uur voor een (stads)wan­de­ling door joods Am­ster­dam met aan­dacht voor de reli­gi­euze en sociale situatie van het Jo­den­dom in Am­ster­dam van vóór de oorlog. Gelieve goed ter been zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te mel­den; u bent welkom op genoemde dag en tijdstip en meldt u zich bij de pastorie H.-Nicolaas­basi­liek (Pr. Hendrik­kade 73, Am­ster­dam - tegen­over Centraal Station).

Bijbelse tuin: 9 sep­tem­ber

Bijbelse Tuin HoofddorpDe Bijbelse Tuin (Kruis­weg 1071 te Hoofd­dorp | www.bijbelsetuinin­hoofd­dorp.nl) nodigt u uit op 9 sep­tem­ber voor een gastvrije ont­vangst. De tuin is dage­lijks de gehele dag geopend. Bij de ‘Ont­moe­ting’ is een gidsje verkrijg­baar. Wilt u mee met de rond­lei­dingen van 11.00, 13.00 of 15.00 uur, mailt u naam, tele­foon­num­mer en gewenste tijd naar: se­cre­ta­riaat@hjoannesdedoper.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose