Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tentoonstelling bouwmeester Bleijs

26 augustus t/m 1 oktober - Koepelkerk Hoorn

gepubliceerd: vrijdag, 25 augustus 2023

In de Koepel­kerk in Hoorn, ook wel bekend als HH. Cyriacus en Fran­cis­cus­kerk, aan de Grote Noord 15 in het centrum van Hoorn, wordt in sep­tem­ber speciaal de aan­dacht geves­tigd op bouwmeest A.C. Bleijs. Aan­lei­ding is het vijf­tig­ja­rig bestaan van Stich­ting Stads­her­stel Hoorn in 2022.

Tentoon­stel­ling

Stich­ting Stads­her­stel Hoorn heeft een ten­toon­stel­ling samen­ge­steld over het oeuvre van Bleijs, dat voor dit doel wordt beperkt met werk in en rond Hoorn. Daarbij horen bij­voor­beeld de H. Cunera­kerk in Nib­bix­woud en het ge­meen­tehuis van Opmeer. Deze gratis ten­toon­stel­ling vindt plaats van 26 au­gus­tus tot en met 1 ok­to­ber tij­dens de zater­dag- en zon­dag­mid­da­gen van 12.00 tot 16.00 uur op de galerijen van de Koepel­kerk. U bent van harte welkom.

Boek

Een bij­zon­dere biografie over Bleijs, ge­schre­ven door Willeke Jeeninga en Laura Jonkhoff, is tij­dens de ten­toon­stel­ling te koop voor € 39,90

Lezing

Op Open Monu­menten­dag, zater­dag 9 sep­tem­ber tussen 14.00 en 14.30 uur, zal auteur Willeke Jeeninga een lezing geven over Bleijs. Deze lezing wordt vooraf­ge­gaan door orgelspel van Mark Heerink. De entree is gratis.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose