Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Terecht een WereldjongerenDAG!

gepubliceerd: woensdag, 20 april 2011

Bij ‘jon­ge­ren­dag’ denk je aan een dag voor jon­ge­ren. Bij ‘Wereld­jon­ge­renDAG’ denk je aan… op z’n minst iets multi cultureels, toch? De Wereld­jon­ge­renDAG is zoals ieder jaar over de hele wereld in de bis­dom­men gevierd en stond in het teken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die deze zomer in Madrid gaan plaats­vin­den. Afrikaanse jon­ge­ren van de Am­ster­damse Boom­kerk waren in grote getale aanwe­zig en ont­vingen de andere jon­ge­ren met grote gast­vrij­heid. Er was een ontspannen en tege­lijker­tijd opgetogen sfeer. Ie­der­een heeft zin in de WJD!

Aanwe­zige jon­ge­ren waren onder de indruk van de Palm­zon­dag­vie­ring door de sfeer­volle en swingende bijdrage van het Afrikaanse koor. Bis­schop Punt ging later op de dag in gesprek met de groep jon­ge­ren. Gedachten die ter sprake kwamen: Wat maakt iemand een christen? Heb je wel eens een Gods­er­va­ring gehad? Bij­voor­beeld een heel dui­de­lijk besef van Gods aan- of afwe­zig­heid? De bis­schop ver­telde o.a. over zijn eigen erva­ringen en ook jon­ge­ren deel­den met elkaar. Het thema van de dag ‘Op wie bouw jij’ stond centraal deze Wereld­jon­ge­renDAG, ter voor­be­rei­ding op het thema van de WJD in Madrid welke is: ‘Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof’.

Naast de momenten waarop ie­der­een uit­ge­no­digd werd om stil te staan bij het eigen geloof, waren er ver­schil­lende creatieve en actieve dingen te doen. Een heel aantal jon­ge­ren liep aan het eind van de dag met een beschil­derd paar kleine klompjes: “Om tij­dens de WJD te ruilen met jon­ge­ren uit andere lan­den!”.

Klik hier voor meer foto'sGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose