Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Terecht een WereldjongerenDAG!

gepubliceerd: woensdag, 20 april 2011

Bij ‘jon­ge­ren­dag’ denk je aan een dag voor jon­ge­ren. Bij ‘Wereld­jon­ge­renDAG’ denk je aan… op z’n minst iets multi cultureels, toch? De Wereld­jon­ge­renDAG is zoals ieder jaar over de hele wereld in de bis­dom­men gevierd en stond in het teken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die deze zomer in Madrid gaan plaats­vin­den. Afrikaanse jon­ge­ren van de Am­ster­damse Boom­kerk waren in grote getale aanwe­zig en ont­vingen de andere jon­ge­ren met grote gast­vrij­heid. Er was een ontspannen en tege­lijker­tijd opgetogen sfeer. Ie­der­een heeft zin in de WJD!

Aanwe­zige jon­ge­ren waren onder de indruk van de Palm­zon­dag­vie­ring door de sfeer­volle en swingende bijdrage van het Afrikaanse koor. Bis­schop Punt ging later op de dag in gesprek met de groep jon­ge­ren. Gedachten die ter sprake kwamen: Wat maakt iemand een christen? Heb je wel eens een Gods­er­va­ring gehad? Bij­voor­beeld een heel dui­de­lijk besef van Gods aan- of afwe­zig­heid? De bis­schop ver­telde o.a. over zijn eigen erva­ringen en ook jon­ge­ren deel­den met elkaar. Het thema van de dag ‘Op wie bouw jij’ stond centraal deze Wereld­jon­ge­renDAG, ter voor­be­rei­ding op het thema van de WJD in Madrid welke is: ‘Gewor­teld en opge­bouwd in Jezus Christus, standvas­tig in het geloof’.

Naast de momenten waarop ie­der­een uit­ge­no­digd werd om stil te staan bij het eigen geloof, waren er ver­schil­lende creatieve en actieve dingen te doen. Een heel aantal jon­ge­ren liep aan het eind van de dag met een beschil­derd paar kleine klompjes: “Om tij­dens de WJD te ruilen met jon­ge­ren uit andere lan­den!”.

Klik hier voor meer foto's
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose