Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille dag voor jongeren en volwassenen

gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2009
Ge­zin­nen en jon­ge­ren zijn welkom op zon­dag 29 no­vem­ber in Heiloo, waar de Blauwe Zusters een dag van spi­ri­tu­ele retraite or­ga­ni­se­ren.

Het inner­lijke leven is de basis van ons leven als Chris­te­nen. Het leven in onze moderne maat­schap­pij heden ten dagen stelt ons bloot aan veel gevaren. Alleen een diepe en stevige eenwor­ding met God maakt het ons moge­lijk te leven volgens het Evan­ge­lie van Christus. Wij beseffen dat wij vaak omringd zijn door lawaai, onze agenda’s staan vol met ac­ti­vi­teiten en afspraken, maar dit alles zon­der een leven van diep bid­den, wordt activisme, en wij lopen het gevaar van binnen leeg te blijven als wij ons niet met God vullen.

De stilte zal beginnen tij­dens het eerste deel, en zal ein­digen na de vespers.

Pro­gram­ma

9:30 uurwelkom
10:00 uureerste gees­te­lij­ke lezing
11:00 uurStille aanbid­ding
11:30 uurRozen­krans
12:00 uurLunch
13:00 uurtweede gees­te­lij­ke lezing
14:00 uurpauze
15:00 uurStille aanbid­ding
15:30 uurH. Mis
16:40 uurKoffie
17:30 uurEinde

De retraite zal geleid wor­den door pater Stefan Lecleir, pries­ter van onze reli­gi­euze familie.
Er wordt een pro­gram­ma voor kin­de­ren geor­ga­ni­seerd.
Aanmel­ding via: c.adolfina@servidoras.org
Bijdrage: € 7 per persoonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose