Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

U heeft nog 30 dagen...

gepubliceerd: dinsdag, 1 augustus 2023
U vindt bisdomblad SamenKerk meestal achterin de kerk
U vindt bisdomblad SamenKerk meestal achterin de kerk

Tot en met 31 au­gus­tus bie­den paro­chie­kerken, enkele speciaal geselec­teerde musea, een speel­park en het hei­lig­dom van O.L.V. ter Nood diverse mooie aanbie­dingen voor kerk­be­zoek, concerten, museum­be­zoek en derge­lijke. U heeft nog 30 dagen de tijd... om deze zomer niet te laten verregenen. Maak gebruik van het unieke aanbod.

Uiter­aard zijn we de kin­de­ren niet vergeten:

  • Speel­park De Swaan geeft een leuke kor­ting
  • bij Cruquius Museum mag één kind of jon­gere gratis mee naar binnen
  • Museum Catha­rij­neconvent heeft een speciale kin­der­ten­toon­stel­ling
  • zo ook bij het Joods Museum

Het is niet iedere dag een strand­dag deze zomer... dus trek er op uit!

SamenKerk Zomerpas

Op de voor­pa­gina van de zomereditie van SamenKerk vindt u de SamenKerk-zomerpas. U krijgt op ver­toon van deze pas kor­ting bij de volgende musea, speel­park en hei­lig­dom. De zomerpas is 6 keer te gebruiken (maar slechts één keer per museum etc.). Doe er uw voor­deel mee... 6 uitjes mét kor­ting!

  • Speel­park De Swaan (Oudkarspel/Dijk en Waard) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Museum Catha­rij­neconvent (Utrecht) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Ons’Lieve Heer op Solder (Am­ster­dam) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Joods Museum/Joods Cultureel Kwar­tier (Am­ster­dam) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • Cruquius Museum (Cruquius) t/m 31 au­gus­tus 2023
  • ’t Oesdom (hei­lig­dom O.L.V. ter Nood/Heiloo) t/m 31 au­gus­tus 2023

Al geweest

De afgelopen weken maakten diverse lezers van SamenKerk gebruik van het zomerse aanbod. Redactiele­den en mede­wer­kers van SamenKerk gaan zelf zo veel als moge­lijk naar bij­een­komsten, zoals de Meet & Greet’s. We waar­de­ren de ont­moe­ting met onze lezers.

Lezers van SamenKerk rea­geren posi­tief op het dit zomerse pro­gram­ma. Ze lezen ons bisdom­blad graag. En niet alleen mensen uit Noord-Holland. SamenKerk wordt ook elders in ons land goed gelezen én goed ge­waar­deerd. Fluis­te­rend zei iemand: “SamenKerk is mis­schien het mooiste bisdom­blad van Neder­land.”

Zo’n veer­tig belang­stel­len­den had­den zich aangemeld voor de Meet & Greet met columnist Leo Fijen over het kloosterleven. Na een gesprek met de gastenpater George van de Abdij van Egmond was er een wan­de­ling over het klooster­ter­rein. Na het mid­dag­ge­bed en een heer­lijke kloosterlunch van soep en broodjes gaf Fijen hen tien klooster­pun­ten mee.

De Meet & Greet rond de Alpha-cursus trok ook belang­stel­ling. Vooral uit de omge­ving van Haar­lem. Het werd een mooie avond over de inhoud en impact van deze laag­drem­pe­lige cursus over het chris­te­lijke, katho­lie­ke geloof.

Rond de vijf­tien personen kwamen op de ont­moe­ting met de bis­schop af om te spreken over de Kerk in Noord-Holland en ons katho­lie­ke geloof. Uiter­aard kwamen de zorgen over het geld en kerk­slui­tingen uit­ge­breid aan bod. Een deel van deze Meet & Greet was de bis­schop afwe­zig. Waarom? Lees zijn ver­slag hier:

Pa­ro­chies doen mee

Geïn­te­res­seer­den lezers van SamenKerk bezochten het St.-Jans­mu­seum bij de pa­ro­chie Sint Jan de Doper in Noord-Scharwoude. Op 20 au­gus­tus bent er weer welkom.

Of zij bezochten de H.-Boni­fa­tius­kerk in Almere met het unieke kunst­werk met 25 scènes uit het leven van Jezus. Wilt u ook? Op 2 sep­tem­ber wor­den weer uitstekende rond­lei­dingen ver­zorgd.

De Bijbelse Tuin in Hoofd­dorp bood op de meest rege­nach­tige dag rond­lei­dingen aan. Hoewel deze bij­zon­dere tuin iedere dag open is, geven zij op 9 sep­tem­ber weer speciale rond­lei­dingen. Kortom, deze zomer is er een hoop te doen.

Foto­se­rie

Hier­on­der staan enkele foto's van diverse ac­ti­vi­teiten
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose