Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op weg naar Portugal

Blog 3 - WJD Lissabon

gepubliceerd: zondag, 30 juli 2023
Uitzicht vanaf de berg in Caleruega in de ochtendzon
Uitzicht vanaf de berg in Caleruega in de ochtendzon

Op de vierde dag zijn we aanbeland en brengen we een bezoek aan de bekende ka­the­draal van Burgos. De eerste Mis met Mon­seig­neur Hendriks waarin hij ons uitno­digt om zowel als Martha en Maria te zijn en bovenal als de verrezen Lazarus hun broer. Leven als echte vrien­den van Jezus, dienstaar, luis­te­ren en levend.

Bezoek ka­the­draal Burgos

We hebben het geluk dat de dienaressen van de Heer en de maagd van Matará ('blauwe zusters') een commu­ni­teit bij de ka­the­draal hebben en dienst­baar zijn aan het werk in de ka­the­draal. Moeder Laetitia Dei, die ook van deze con­gre­ga­tie is, regelt dat we de ka­the­draal gratis mogen bekijken. We hebben maar een schamele 15 minuten, maar dat is genoeg om te ont­dek­ken dat deze kerk boorde­vol kunst is. Veel goud, grote kunst­werken en christus­beel­den waarin je ziet dat Christus wer­ke­lijk gemar­teld is. Geen gave huid, maar bebloed en met vele striemen. In­druk­wek­kend!

Semi­na­rie van Burgos

In Burgos krijgen we na een deel­groep­mo­ment de ruimte om de stad te bezoeken in vrij­heid en ver­vol­gens een ontspannen mid­dag en lunch te genieten bij het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie van de neocate­che­mu­nale weg in Burgos. We ont­moe­ten daar pelrims vanuit Colorado en Colombia. Vooral tij­dens het voetballen komen we echt in contact met elkaar.

Avond van Barm­har­tig­heid

On­ver­wachts krijgen we nog een ge­tui­ge­nis van Laura, die bevriend was met Marta Obregón Rodríguez een lid van haar ge­meen­schap en nu in het proces van heilig­ver­kla­ring zit. Ver­vol­gens zijn we terug­gere­den naar het dominicanen­kloos­ter in Caleruega voor de avond van barm­har­tig­heid. Een avond met aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid. Vele jon­ge­ren hebben gebruik gemaakt van deze moge­lijk­heid om dit mooie sacra­ment te ont­van­gen. De jon­ge­ren hebben het ervaren als een mooie avond, waarbij God zeker tot hen heeft ge­spro­ken in de muziek, het advies in de biecht of Zijn aanwe­zig­heid in het aller­hei­ligste.

Dorp bezoeken en berg beklimmen

Portugal, here we come!Na de maal­tijd krijgen we de gelegen­heid om in het plaat­se­lijke dorpje een terrasje te pakken of de berg te beklimmen. Een groep van ongeveer 20 gaat de volgende ochtend om 6 uur de berg op om de zonsop­komst in de bergen te bekijken. Wat in­druk­wek­kend! Om half acht mogen we in het slot van de do­mi­ni­ca­nessen de Mis vieren. Mgr. Hendriks preekt over dat we ons niet moeten laten lei­den door angst en mogen ver­trouwen op het geluk wat God met ons voorheeft, zoals de koopman die alles verkoopt voor die ene parel die zo kost­baar is. Daar mogen we alles voor achter laten zon­der vrees.

Op naar Portugal

Vandaag hebben we weer een lange reis­dag voor de boeg. We gaan op weg naar Fatimá. Zonet hebben we de Portugese grens bereikt. Ons doel komt in zicht. Fun fact we gaan een uur terug in de tijd. Wordt daar­mee een nog lan­gere dag en de vermoeid­heid druppelt al binnen.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose