Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimerend door het leven

Blog 2 - WJD Lissabon

gepubliceerd: zaterdag, 29 juli 2023
foto: Ruby van der Kuil
Pelgrimerend door het leven

Na de laatste heilige Mis in de Sacre Coeur in Parijs zijn we ver­trok­ken voor een lange reis­dag om Frank­rijk te door­kruisen. Op weg naar Sint Vincent-de-Paul, de geboorte­plaats van sint Vin­cen­tius a Paulo. In de bus vermaken we ons als van­zelf. Onderweg krijgen we een catechese over de kerk en de H. Schrift. Daarin horen we over de drie pijlers van de katho­lie­ke kerk; de traditie, de Bijbel en de hiërarchie onder lei­ding van de Heilige Geest. In ver­bon­den­heid met de lij­dende kerk (de zielen in het vagevuur) en de zegevierende kerk (de heiligen in de hemel) zijn we als strij­dende en pel­gri­merende kerk op aarde onderweg naar de hemel.

Camino de Santiago de Compostella

Camino

Op onze derde dag gaan we dat pel­gri­meren, het sym­bo­li­sch onderweg zijn in praktijk brengen. We lopen een deel van de bekende pelgrims­rou­te naar Santiago de Com­pos­tel­la; de camino. Na een tientje van de rozen­krans starten we de route in stilte. Bij­zon­der om zo sym­bo­li­sch het leven te ervaren in de oneffen keien waar we overheen lopen, de bergen die we opklimmen, het afdalen, de ver­schil­lende tempo's en al wat je tegen­komt.

Schep­ping

We ein­digen onze pelgrims­tocht bij een klooster in Iruzubieta. Daar staat een kerk al sinds de mid­del­eeuwen met het oudste orgel van Baskenland. Na een verwelko­ming door een plaat­se­lijke pries­ter en het nut­tigen van ons lunchpakket in de prach­tige natuur mogen we luis­te­ren naar Maria-Theresa en Paolo. Als echtpaar ver­tellen zij over de schep­ping, de plaats van de mens in het plan van God en de seksua­li­teit in de breedste zin, van het zijn van man en vrouw tot het beleven van de intimi­teit in het huwe­lijk. Twee ware ge­tui­ge­nissen over hoe leugens of andere ziens­wij­zen de blik op Gods plan kunnen vertroebelen, bescha­digen en welke gevolgen dat heeft. De catechese raakt zicht­baar de jon­ge­ren.

De neocate­che­mu­nale weg ont­moe­ten

We ein­digen ons bezoek aan Iruzubieta met de Heilige Mis en onze organist en dirigent mag als cadeautje op het oude orgel spelen. Wat bij­zon­der! We rij­den door naar Caleruega waar we de nacht zullen door­bren­gen in een klooster van de dominicanen. We ont­moe­ten daar Mgr. Hendriks, die vanaf dit moment zal meereizen. Ook ont­moe­ten we de ge­meen­schap van de Neocate­che­mu­nale Weg van Burgos. Een missie­ge­zin vanuit deze ge­meen­schap zijn uitgezon­den naar Alkmaar en mogen we hier ont­moe­ten met hun broe­ders en zusters uit hun ge­meen­schap. Twee leden delen hun ge­tui­ge­nis, hoe ze vanuit een leven met versla­vingen tot God zijn geko­men en hoe de leegte toch weer terugbracht naar de kerk.

Groetjes Carolien

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose