Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde oecumenische Titus-Brandsmadag

Donderdag 27 juli in Amstelveen

gepubliceerd: vrijdag, 28 juli 2023

Op 27 juli wordt elk jaar, een dag na zijn sterfdatum in 1942, de gedenk­dag van de heilige Titus Brandsma gehou­den. Sinds zijn heilig­ver­kla­ring van in mei 2022 or­ga­ni­seert de pa­ro­chie in Am­stel­veen een speciale dag op 27 juli.

Vorig jaar werd Bolsward bezocht, dit jaar Brabant. De Heilige Titus spreekt velen aan door de kracht, eenvoud en devotie waar zijn leven en sterven van getuigen, met name door zijn per­soon­lijke uit­stra­ling.

Oecu­me­nische groep

Ook dit jaar kwamen mensen uit de H.-Maria­paro­chie in Am­stel­veen op deze dag samen, in het bij­zon­der vanuit de kerklo­ca­tie Titus Brandsma. Net als vorig jaar sloot zich ook een groep geloofs­ge­no­ten van de pro­tes­tantse Kruis­kerk aan.

Met bijna 60 mensen reis­den we naar Oss, naar de Titus Brandsma ge­meen­schap in die plaats, waar we pater Tom Buiten­dijk o.carm mochten begroeten. Voor velen een oude bekende, omdat hij 16 jaar in Am­stel­veen pastoor in onze Titus-Brandsma­kerk is geweest.

Viering

Na de koffie werd een een­vou­dige, maar zeer ge­waar­deerde oecu­me­nische Woord- en gebeds­vie­ring gehou­den. Katho­lie­ke en pro­tes­tantse voor­gan­gers vanuit zowel Am­stel­veen als Oss baden en zongen samen met de ge­meen­schap om de H.Titus in dank­baar­heid te gedenken.

Lunch en lezing

Bij de aan­slui­tende en prima ver­zorgde lunch was er een geanimeerde uit­wis­se­ling tussen Ossenaren en Amstelveners. Daarna was het tijd voor de Titus­le­zing van zuster Hetty Berflow karmelietes. Een boeiend verhaal met voor velen nieuwe in­for­ma­tie over het leven van Titus Brandsma.

Megen

De bus ver­trok ver­vol­gens naar Megen, waar Sint Titus de nodige stapjes heeft staan, nadat hij op twaalf­ja­rige leef­tijd daar op het klein­semi­narie zijn gees­te­lij­ke vor­ming begon. We kregen een rond­lei­ding en kon­den wat rondwan­de­len in dat schil­derach­tige dorpje.

Een mooie dag

Een heer­lijke dag, samen onderweg rond Titus Brandsma, werd af­ge­slo­ten met een zeer geslaagd diner in een sfeer­vol restaurant, en om 21 uur par­keerde de bus weer in Am­stel­veen. Tevre­den gelui­den alom, dus genoeg motivatie voor volgend jaar!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose