Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Master-thesis over de Sint Bavo

gepubliceerd: zaterdag, 9 april 2011

Aan het begin van de ver­ga­de­ring van de pries­ter­raad op vrij­dag 8 april, pre­sen­teerde de Ita­li­aanse architecte Laura Bolondi haar master-thesis over de symboliek en de li­tur­gische inrich­ting van de ka­the­drale basiliek St. Bavo, waar­mee zij een master behaalde in architectuur, gewijde kunst en li­tur­gie aan de Europese Uni­ver­si­teit te Rome.

In de studie doet de architecte een voorstel voor een herinrich­ting van de li­tur­gische ruimte dat nog van pas kan komen gezien de algehele res­tau­ra­tie die de ka­the­draal momen­teel ondergaat. Op de foto overhan­digt zij een exemplaar van haar thesis aan de Bis­schop.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose