Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Dinsdag 15 augustus

gepubliceerd: vrijdag, 11 augustus 2023
foto: Angelique Broerse-van Hal
Beeld H. Maagd Maria met Kindje Jezus in Kevelaer
Beeld H. Maagd Maria met Kindje Jezus in Kevelaer

Op 15 au­gus­tus viert de Kerk het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Dit Maria­feest wordt zowel in het Kerk van Rome als in de Orthodoxe Kerken gevierd. Orthodoxe chris­te­nen noemen dit feest de ‘Ontsla­ping van Maria’. We gedenken, vieren en geloven dat Maria, de Moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel is opgeno­men.

Dit zomerse Maria­feest wordt op veel plaatsen gevierd met eucha­ris­tie­vie­ringen, gebeds­vie­ringen, het bid­den van de rozen­krans. Daar­naast is er gelegen­heid tot ont­moe­ting. Wilt u dit mooie hoog­feest meevieren, kijk dan hier­on­der hoe het bij u in de buurt gevierd wordt.

In­for­meer bij uw pa­ro­chie als die niet wordt vermeld in on­der­staan­de lijst. Niet elke pa­ro­chie heeft gehoor gegeven aan onze oproep om een link te leveren, maar dat wil niet zeggen dat er geen vie­ring is.

Alkmaar

Almere

Am­ster­dam

Beverwijk

Den Helder

Haar­lem

Halfweg

Heer­hu­go­waard

Heiloo

Hilversum

Hoofd­dorp

Laren

Mid­den­meer

Purmerend

Schagen

Vo­ge­len­zang

Volen­dam

Zevenhoven

 

 

Maria Tenhemelopneming
Riva del Garda, Italië - Deel van het schil­derij Assumptie in kerk Chiesa di Santa Maria Assunta door Giuseppe Craffonara (1830)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose