Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers

En het globale programma van het centrale deel

gepubliceerd: woensdag, 5 juli 2023
Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen die van 1 t/m 6 au­gus­tus wor­den gehou­den in Lissabon zullen een uit­daging wor­den voor Portugal. De stad Lissabon met haar 550.000 inwoners* zal begin au­gus­tus wor­den overspoeld met zo’n 650.000 pelgrims. Je hebt begin au­gus­tus dus een grotere kans om een pelgrim tegen het lijf te lopen dan een Lissabonner!

We zetten een paar cijfers op een rijtje - in wil­le­keu­rige volgorde:

Cijfers Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon

650.000 geregistreerde pelgrims
1.000 Neder­landse pelgrims
698 bis­schop­pen hebben zich aangemeld
29 kar­di­na­len hebben zich aangemeld
184 lan­den ver­te­gen­woor­digd
32.717 vrij­wil­li­gers (waar­on­der 500 artsen/verpleeg­kun­digen)
2.069 jour­na­listen zullen ver­slag doen
7.000 gast­ge­zinnen
400.000 plaatsen voor col­lec­tieve huis­ves­ting
1.000 horeca­ge­le­gen­he­den, WJD-partners
3.000.000 maaltij­den te serveren door het partnernet­werk
2.000 kilo tarwemeel werd ge­schon­ken door de Portugese vereni­ging van graanproducenten aan de Clarissen van het On­be­vlekt Hart van Maria­kloos­ter om een paar miljoen hosties te maken
10.000 gewa­den voor pries­ters en bis­schop­pen zijn gemaakt speciaal voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen
201 WJD-eve­ne­menten
90 podia
6.753 bomen geplant, we­reld­wijd, in naam van WJD Lissabon 2023
100 hectare van de be­lang­rijk­ste WJD-locatie
150 biecht­stoelen zijn gemaakt door Portugese gedetineer­den
2.600 pries­ters zullen biecht­ho­ren in het ‘Ver­zoe­nings­park’ in tenminste vijf talen: Portugees, Engels, Frans, Spaans en Ita­li­aans
5.000 toiletten in het Taag­park
25 hectare grond in Parque Eduardo VII voor de in­stal­la­tie van een podium
9 ver­ta­lin­gen van de WJD 2023 hymne

 

*) De stad Lissabon telt ~550.000 inwoners. De agglomeratie Lissabon telt ~2.900.000 inwoners.

Globaal pro­gram­ma

Programma Wereldjongerendagen 2023


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose