Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking afschaffing slavernij

Verklaring Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2023

Op 1 juli vieren we Keti Koti: de dag in 1863 dat de Neder­landse over­heid de slavernij afschafte. Maar omdat door wet­ge­ving vrijgemaakte slaven nog tien jaar op contractbasis moesten door­werken, vaak onder dezelfde slechte omstan­dig­he­den, vieren we pas in 2023 dat de slavernij 150 jaar gele­den is afgeschaft.

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben voor deze gelegen­heid een ver­kla­ring opge­steld. De katho­lie­ke leer is name­lijk heel dui­de­lijk over slavernij: dat is onverenig­baar met de men­se­lijke waar­dig­heid in. Het is goed om dat nog eens te herhalen. Mon­seig­neur Jan Hendriks leest de ver­kla­ring voor, op de voor­avond van 1 juli.

Dit weekend wordt de afschaf­fing van de slavernij door het hele bisdom gevierd. In de ka­the­drale basiliek gebeurt dat met hoog bezoek: op 2 juli is de hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­vie­ring van zon­dag­mor­gen (10:00 uur) mon­seig­neur Paul Gallagher. Ie­der­een is welkom om mee te vieren. KRO-NCRV zendt de H. Mis uit, net als Ka­the­draal TV.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose