Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoog bezoek in Haarlemse kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 29 juni 2023
Aartsbisschop Mgr. Paul Gallagher
Aartsbisschop Mgr. Paul Gallagher

Op zon­dag 2 juli brengt Aarts­bis­schop Mgr. Paul Gallagher een bezoek aan Haar­lem. Hij is de Se­cre­ta­ris voor de Relatie met de Staten van het Vati­caan, bij ons beter bekend als Minister van Bui­ten­landse Zaken. Hij is namens de H. Stoel (de diplo­ma­tieke naam van het Vati­caan) betrokken geweest bij ver­schil­lende vredeson­derhan­de­lin­gen en is momen­teel nauw betrokken bij de situatie in Oekraïne.

Mgr. Gallagher is geboren in Liverpool en trad na zijn studies in dienst van de H. Stoel. Hij was o.a. werk­zaam op de apos­to­lische nuntiaturen in Tanzania, Uruguay, Burundi en de Filipijnen en bij de dele­ga­tie van de H. Stoel bij de Raad van Europa. Hij was tevens werk­zaam als apos­to­lisch nuntius in res­pec­tie­ve­lijk Burundi, Guatemala en Australië. In 2014 werd hij door Paus Fran­cis­cus benoemt als Minister van Bui­ten­landse Zaken.

Tele­vi­sie­mis

Mgr. Gallagher zal op 2 juli de Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur celebreren in onze ka­the­draal. Deze vie­ring wordt recht­streeks uitgezon­den via NPO 2.

Het Ka­the­drale Koor zal deze vie­ring muzikaal ver­zorgen. In deze vie­ring wordt ook stil­ge­staan bij het feit dat 150 jaar gele­den de slavernij is afgeschaft. Ter gelegen­heid daar­van wordt in alle kerken van ons bisdom, dus ook in de Ka­the­draal, het lied ‘Amazing Grace’ gezongen. U bent zeer welkom om bij deze vie­ring.

Bij­zon­dere gasten

Bij deze vie­ring zullen ook de Com­mis­sa­ris van de Koning, de heer Arthur van Dijk en de Burge­mees­ter van Haar­lem, de heer Jos Wienen aanwe­zig zijn. Tevens zijn er ver­te­gen­woor­digers van de Orde van Malta, van het H. Graf van Jeru­za­lem en de Constan­tijnse Orde, alsmede van het H. Kerst­mis­gilde.

Am­ster­dam

Een dag eer­der, op zater­dag 1 juli, is Mgr. Gallagher te gast in Am­ster­dam. Hij zal die dag om 12.30 de mis celebreren in de Nicolaas­basi­liek in aanwe­zig­heid van de pries­ters van ons bisdom. Die mid­dag is hij aanwe­zig bij de Choral Evesong, even­eens in de Nicolaas­basi­liek. Deze vie­ring wordt muzikaal ver­zorgt door het Jesus College Choir uit Oxford samen met de Basilica Chorale en begint om 17.00 uur.

 

Choral Evensong in de Nicolaasbasiliek Amsterdam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose