Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerse uitnodiging - Beeldschone Bijbelse Tuin

Kunst en flora in Hoofddorp

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023
Zomerse uitnodiging - Beeldschone Bijbelse Tuin

Wie deze zomer over de Kruis­weg in Hoofd­dorp fietst of rijdt, zal waar­schijn­lijk zon­der het te weten voorbij gaan aan de prach­tige Bijbelse tuin, die achter de Joannes de Doper­kerk verstopt ligt. In deze uitgestrekte tuin en op de aangrenzende begraaf­plaats zijn meer dan vijf­tig beel­den geplaatst van personages uit het Oude en Nieuwe Testa­ment. Zelfs de beplan­ting heeft een Bijbelse conno­ta­tie en is zorg­vul­dig op de beel­den afgestemd.

Bij het betre­den van het kerk­plein valt het bronzen beeld van Johannes de Doper, patroon­hei­lige van de kerk, meteen op. Hoog boven de ingang van de kerk atten­deert Johannes de bezoeker op het Lam, dat hij op zijn rechterarm draagt. Hier wordt de uit­spraak ver­beeld van Johannes: “Daar is het Lam van God, degene die de zon­den van de wereld wegneemt” (Joh. 1,29). Langs de rechterzijde van de kerk loopt een pad waarover de tuin vrij betre­den kan wor­den. Het terrein is onderver­deeld in een aantal zones: de boom­gaard, de pluktuin, de vijver, de woes­tijntuin achter de begraaf­plaats, een labyrint en een ‘berg’, die uit­zicht geeft op de hele tuin.

Bijbelse Tuin Hoofddorp
Beeld van Susanna die zich aan de rand
van het water afdroogt

Langs de water­kant

De vijver vormt de ziel van de tuin. Daar staat het beeld van Susanna. Ze zit geknield aan de waterrand en heeft net een bad geno­men. Ze waant zich onbespied terwijl ze zich afdroogt. Uit het Bijbel­boek Daniël 13 weten we dat Susanna een mooie vrouw was, die begeerd werd door twee oudsten van het volk Israël, die als rechters waren aan­ge­steld. Toen zij in haar eigen tuin wilde baden, probeer­den deze mannen haar te verlei­den. Ze gaf hier niet aan toe, werd ver­vol­gens van overspel beticht en ter dood ver­oor­deeld, maar uit­ein­delijk zegevierde het recht door tussen­komst van de profeet Daniël en wer­den de oudsten ter dood ver­oor­deeld.

In de buurt van Susanna staat een beeld van een grote oude man met staf. Op zijn gekromde rug draagt hij een kindje. Heel herken­baar, het is Christoffel met het Christus­kind op zijn sch­ou­der. Ooit moest hij een klein kind over­zet­ten naar de andere kant van de rivier. Gedurende die over­tocht werd het kind op zijn rug steeds zwaar­der tot Christoffel bijna onder het gewicht van het kind bezweek. Toen open­baarde het kind zich als Christus en het doopte hem in de rivier. Christoffel is een van de veer­tien Noodhelpers, die ter bescher­ming aan­ge­roe­pen kan wor­den. Hij is de patroon­hei­lige van de reizi­gers, van­daar dat hij vaak bij de uitgang van een kerk staat.

In de vijver en langs de kant staan ver­schil­lende water­planten, zoals de grote lisdodde. De laatste wordt in de volksmond ook wel ‘Christusstok’ genoemd, omdat Jezus bij zijn kruisi­ging een soortge­lijke rietstok als staf moest gebruiken. Met enige fantasie zou ook Christoffel een grote
lisdodde in de hand kunnen hebben.

Kom langs

Bijbelse Tuin Hoofddorp
H. Christoffel
met op zijn rug het Christus­kind

Bezoek deze zomer de Bijbelse tuin van de Joannes de Doper­kerk in Hoofd­dorp en dwaal rond in de tuin, die door een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers en min­dervali­den van de tuin­groep van Ons Tweede Thuis wordt onder­hou­den. Er is een grote variatie aan beel­den te zien, een reeks van veer­tien kruis­wegs­ta­ties én de opstan­ding, een Pietá, Abraham en Isaak, Eva met de appel, Job, Hagar en Ruth, Fran­cis­cus, die een wolf het evan­ge­lie predikt, en nog veel meer.

Ook de liefhebber van planten en bomen kan hier zijn hart ophalen. In de tuin staan veel planten, bomen en bloemen, die ver­wij­zen naar de Bijbel(verhalen), zoals judaspen­ning, jakobslad­der, vijg en moerbei. Rust mis­schien even uit onder de libanon-ceder, die in Psalm 92 be­schre­ven wordt als een boom die “welig, sappig en groen blijft, zelfs in zijn ouderdom”.

Details

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose