Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zomerse Uitnodiging - Kidz

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023

‘Paulus: de musical’ (Hoofd­dorp)

KISI: Paulus - De MusicalVan 29 au­gus­tus t/m 1 sep­tem­ber is het KISI Musicalweek in de H. Joannes-de-Doper­kerk. De hele week wordt gerepe­teerd en vrij­dag­mid­dag is de uit­voe­ring. De H. apostel Paulus staat centraal. Het was zijn levens­mis­sie om te spreken en ver­wij­zen naar Jezus. Met de musical leren we Sint Paulus beter kennen en wordt met zang en dans op een creatieve manier dit Bijbelse verhaal uitge­beeld en uitgediept.

Speel­park De Swaan (Oudkarspel)

Speelpark De Swaan OudkarspelSpeel­park De Swaan nodigt u van harte uit: t/m 31 au­gus­tus ont­vangt u 50% kor­ting op een dag­kaart met een maximum van vier personen. Deze actie is niet gel­dig in combinatie met andere acties. Het speel­park is dage­lijks geopend. U kunt uw SK zomerpas slechts één keer gebruiken voor deze zomerse uit­no­di­ging.

Museum Catharijne Convert

Kinder­mu­seum Feest! - Weet wat je viert

Ieder jaar vieren we Kerst­mis, Sin­ter­klaas en andere chris­te­lijke feesten. Joden vieren Chanoeka en moslims het Suiker­feest. Wat vieren we dan? Waarom cadeautjes? Ontdek het op deze leuke ontdek­kings­tocht voor ge­zin­nen.

Joods Cultureel Kwartier

Joods Cultureel Kwar­tier

Het Joods Museum heeft onder meer een heel goed kin­der­mu­seum, zodat het ideaal (én leer­zaam) is voor het gezin. Nabij het Joods Cultureel Kwar­tier is ook het Holo­caust Namen­mo­nu­ment Neder­land.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose