Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerse Uitnodiging - Concert

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023

Concerten

Am­ster­dam

Mozes & Aäron­kerk

Mozes & Aäronkerk AmsterdamIn de maand juli is de Mozes-en-Aäron­kerk (Waterloo­plein) dins­dag t/m zater­dag open van 12.00-16.00 uur met ‘Een harp onder de riem’, een gratis toe­gan­ke­lijk muziek­pro­gramma, waarbij een pro­fes­sio­nele musicus aan bezoekers vraagt: “Waar mag ik voor jou over spelen?” Hun verhaal wordt ter plekke ver­werkt in een geïmproviseerd muziek­stuk. Aan het eind van iedere dag wor­den deze verhalen met een gastmusicus samen­ge­bracht in een nieuwe com­po­si­tie, die om 15.45 uur in de kerk te be­luis­te­ren is en weke­lijks te horen bij VPRO’s Vrije Gelui­den op NPO 4 Klassiek. Op 31 juli om 20.00 uur wor­den al deze com­po­si­ties ten gehore gebracht tij­dens het slot­con­cert.

Ieder vrij­dag in de maand juli is er in de Mozes-en-Aäron­kerk om 12.00 uur een gratis toe­gan­ke­lijk lunch­con­cert op het his­to­rische Adema-/Philbertorgel door jonge, pro­fes­sio­nele musici en stu­den­ten van het Am­ster­damse conservatorium.

Nicolaas­basi­liek

Nicolaasbasiliek AmsterdamIn de zomermaan­den is het orgelzomer in de Heilige-Nicolaas­basi­liek (Prins Hendrik­kade 73, tegen­over het Centraal Station | www.muziekin­denicolaas.nl). Alle concerten beginnen om 20.15 uur en entrée is € 10,00.

 • 12 juli: orgelzomer met António Pedrosa
 • 14 juli: concert Queen’s College Chapel Choir (Cambridge)
 • 17 juli: concert St. Paul’s Ca­the­dral Choir (London) Vicars Choral
 • 19 juli: orgelzomer met Leo van Doese­laar
 • 26 juli: orgelzomer met Nathan Laube
 • 29 juli: concert National Youth Choir of Scotland
 • 2 au­gus­tus: orgelzomer met Matteo Imbruno
 • 9 au­gus­tus: orgelzomer met Evan Bogerd
 • 16 au­gus­tus: orgelzomer met Jos Maters
 • 23 au­gus­tus: orgelzomer met Hayo Boerema en Laurens Collegium
 • 30 au­gus­tus: orgelzomer Giles Brightwell

Haar­lem

Willibrordusorgel HaarlemIn de zomermaan­den in de Sint-Bavo­kathe­draal (Leidse­vaart 46 | www.wil­li­brordusorgel.nl) een serie orgel­con­certen rond het Wil­li­brordorgel. Deze orgel­con­certen staan dit jaar in het teken van het 100-jarig bestaan van het Wil­li­brordorgel en het 50-jarig jubileum van deze zomerse orgel­con­certen in de ka­the­draal. De concerten van de Inter­na­tio­nale orgelzomer zijn gratis (met deur­col­lec­te na afloop) en beginnen om 20.15 uur:

 • maan­dag 10 juli: Joxe Benantzi Bilbao Riguro
 • maan­dag 17 juli: Karel Hilla
 • maan­dag 24 juli: Eric Koevoets
 • maan­dag 31 juli: Susanna Veerman
 • maan­dag 7 au­gus­tus: Stefano Manfredini
 • maan­dag 14 au­gus­tus: Peter Ledaine
 • maan­dag 21 au­gus­tus: Maarten Wilmink

Van 28 au­gus­tus-28 sep­tem­ber is dit jaar het speciale orgelfestival ‘100 jaar Wil­li­brordorgel’ met enkele bij­zon­dere concerten:

 • maan­dag 28 au­gus­tus: Ton van Eck en The Ca­the­dral Brass (koperblazers)
 • maan­dag 4 sep­tem­ber: met spectaculaire orgelvirtuoos Hector Olivera

Hilversum

Van den Brinkorgel in de Vituskerk HilversumIn de Vitus­kerk te Hilversum zijn er Vrij­dag­avond­con­certen rond het Van den Brinkorgel gepland. Aanvang telkens 19.30 uur ’s-avonds. Toegang vrij; opties voor een finan­ciële waar­de­ring zijn: char­taal, giraal of digi­taal (QR).

 • vrij­dag 28 juli - Henk van Zonne­veld (Hilversum)
 • vrij­dag 4 au­gus­tus - Gertine Hoefnagel (Utrecht)
 • vrij­dag 11 au­gus­tus - Rien Donkersloot (Joris­kerk, Amersfoort)
 • vrij­dag 18 au­gus­tus - Jochem Schuurman (Martini­kerk, Franeker)
 • vrij­dag 25 au­gus­tus - Leen­dert Verduijn (Maartens­kerk, Zalt­bom­mel)
 • vrij­dag 1 sep­tem­ber - Elske te Lindert (Catharina­kerk, Doetinchem)
 • vrij­dag 8 sep­tem­ber - Cees van der Poel (Hilversum)

Meer over het pro­gram­ma

Hoorn

Orgelconcert door organist Mark Heerink en violiste Birthe BlomZomerse concerten in Hoorn:

 • 13 juli in de Koepel­kerk (HH. Fran­cis­cus en Cyriacus­kerk, Grote Noord 15) van 20.00-21.00 uur: zomer­avond­con­cert door organist Mark Heerink en violiste Birthe Blom
 • 19 juli Foreestenhuis (Grote Oost 43) van 13.00-13.30 uur: zomer­markt­con­cert door organist Frank van Wijk en Marianne Hoek blokfluit
 • 27 juli in de Koepel­kerk van 20.00-21.00 uur: zomer­avond­con­cert door organist Stephan van de Wijgert
 • 2 au­gus­tus in de Koepel­kerk van 13.00-13.30 uur: zomer­markt­con­cert door organiste Naoko Shimizu en sopraan Stephanie Oostenbrug
 • 16 au­gus­tus Lutherse Kerk (Ramen 4) van 13.00-13.30 uur: zomer­markt­con­cert door organist Pieter Rynja

www.orgel­con­certen-hoorn.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose