Bisdom Haarlem-Amsterdam


Zomerse Uitnodiging - Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023
foto: Wim Koopman
De Runxput voor de Genadekapel op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood
De Runxput voor de Genadekapel op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood

Met de SamenKerk zomerpas ont­vangt u € 5,00 kor­ting op uw aankopen in het Oesdom bij een beste­ding van meer dan € 25,00. Deze actie is gel­dig t/m 31 au­gus­tus 2023 en niet te combineren met andere acties of kor­tingen. Het Oesdom is dage­lijks geopend. U kunt uw SK zomerpas slechts één keer gebruiken voor deze zomerse uit­no­di­ging.

Ook in de zomer wor­den er op het dio­ce­saan hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood (parkeren aan de Kapellaan | www.olvter­nood.nl) diverse ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd, waarvoor u van harte bent uit­ge­no­digd, zoals onder meer:

Tot 25 sep­tem­ber is de buiten­ten­toon­stel­ling ‘In het begin: ode aan de natuur’ vrij te bezoeken. In het park staan zeven kunst­werken, die geïnspireerd zijn op de zeven dagen van het schep­pings­ver­haal. Info en aanmel­den: www.olvter­nood.nl (en dan: ‘natuur & geloof’).

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose