Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerse Uitnodiging - Museum

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023
Koepelkathedraal Haarlem

Koepel­kathe­draal Sint Bavo (Haar­lem)

Onze Sint-Bavo­kathe­draal, ook wel Koepel­kathe­draal genaamd, nodigt u van harte uit: op vrij­dag 21 juli 2023 ont­vangt u bij het tonen van de SamenKerk zomerpas gratis toegang voor een bezoek en bezichti­ging van het kerk­ge­bouw, inclusief het beklimmen van de kerktorens en de koepel. De Koepel­kathe­draal is dage­lijks geopend tussen 13.00 en 17.00 uur.

Museum Catharijne Convert

Museum Catha­rij­neconvert (Utrecht)

Museum Catha­rij­neconvent, het rijks­mu­seum voor chris­te­lijke kunst, nodigt u van harte uit: t/m 31 au­gus­tus 2023 ont­vangt u bij het tonen van de SamenKerk zomerpas twee vrij­kaar­tjes (inclusief de toe­slag voor de ten­toon­stel­ling ‘Ode aan Antwerpen. Het geheim van de Hollandse meesters’). Het museum is iedere dins­dag t/m zon­dag geopend.

U kunt uw SamenKerk zomerpas slechts één keer gebruiken voor deze zomerse uit­no­di­ging. Deze is niet gel­dig in combinatie met andere kor­tingen en aanbie­dingen.

Kinder­mu­seum Feest! - Weet wat je viert

Ieder jaar vieren we Kerst­mis, Sin­ter­klaas en andere chris­te­lijke feesten. Joden vieren Chanoeka en moslims het Suiker­feest. Wat vieren we dan? Waarom cadeautjes? Ontdek het op deze leuke ontdek­kings­tocht voor ge­zin­nen.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (Am­ster­dam)

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, een unieke verborgen (schuil)kerk uit de zeven­tien­de eeuw in hartje Am­ster­dam, nodigt u van harte uit: t/m 31 au­gus­tus 2023 ont­vangt u bij het tonen van de SamenKerk zomerpas 50% kor­ting op de toegangs­prijs. U kunt uw SamenKerk zomerpas slechts één keer gebruiken voor deze zomerse uit­no­di­ging. Het museum is alle dagen geopend. Gratis toegang voor Museum­kaarth­ou­ders.

Joods Cultureel Kwartier

Joods Museum (Am­ster­dam)

Het Joods Cultureel Kwar­tier, inclusief het Joods Museum en de Portugese Synagoge nodigt u van harte uit: t/m 3 sep­tem­ber ont­vangt u twee euro kor­ting en kost een kaartje € 16,00 (vol­was­se­nen). Koop een ticket via www.jck.nl (en dan: tickets) met kor­tings­co­de: bisdomhaarlemamster­dam. Gratis toegang voor Museum­kaarth­ou­ders. U kunt ook kaartjes kopen bij de kassa. U kunt uw SamenKerk zomerpas slechts één keer gebruiken voor deze zomerse uit­no­di­ging.

Gedurende de zomer wor­den diverse ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd als inloopbaka­teliers, familierond­lei­dingen, kaarslicht­con­certen en Ets Haim inschrijfrond­lei­dingen (zie web­si­te bij ‘bezoek’ en dan ‘eve­ne­menten’).

Voor kin­de­ren: Joods Cultureel Kwar­tier

Het Joods Museum heeft onder meer een heel goed kin­der­mu­seum, zodat het ideaal (én leer­zaam) is voor het gezin. Nabij het Joods Cultureel Kwar­tier is ook het Holo­caust Namen­mo­nu­ment Neder­land.

Volendams Museum

Volen­dams Museum (Volen­dam)

Het Volen­dams Museum, het museum over de Volen­dammer kle­der­dracht en his­to­rische Volen­dammer interieurs van 1850-1950, nodigt u van harte uit: t/m 31 au­gus­tus 2023 ont­vangt u bij het tonen van de SK zomerpas 50% kor­ting op de toegangs­prijs. Het museum is alle dagen open.

Bijbelse Tuin

Bijbelse Tuin (Hoofd­dorp)

De Bijbelse Tuin nodigt u uit op 27 juli en 9 sep­tem­ber voor een gastvrije ont­vangst. De tuin is dage­lijks de gehele dag geopend. Bij de ‘Ont­moe­ting’ is een gidsje verkrijg­baar. Wilt u op 27 juli en 9 sep­tem­ber mee met de rond­lei­dingen van 11.00, 13.00 of 15.00 uur, mailt u naam, tele­foon­num­mer en gewenste tijd naar: se­cre­ta­riaat@hjoannesdedoper.nl

Sint-Jansmuseum Kloosterhof

Sint-Jans­mu­seum (Noord-Scharwoude)

Het Sint-Jans­mu­seum nodigt u uit op 16 juli en 20 au­gus­tus tussen 13.00 en 16.00 uur voor een gastvrije ont­vangst. Het museum geeft een over­zicht van het Westfriese en katho­lie­ke leven rond de ‘ka­the­draal van het Noor­den’ en omge­ving. Ook is er aan­dacht voor Broe­der Everardus Witte (1868-1950), het ‘Bruurke van Megen’, kunst­werken van John Bier enz.

Haarlemmermeermuseum De Cruyquius

Haar­lemmermeer­mu­seum De Cruquius (Cruquius)

Het Cruquius Museum, het museum over het stoomgemaal, nodigt u van harte uit:

T/m 31 au­gus­tus 2023 mag bij het tonen van de SamenKerk zomerpas één kind of jon­gere gratis mee naar binnen. Het museum is alle dagen open. U kunt uw SamenKerk zomerpas slechts één keer gebruiken voor deze zomerse uit­no­di­ging.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose