Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerse uitnodiging - Meet & Greet

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023

Redacteuren en vaste mede­wer­kers van SamenKerk nodigen u uit voor een ont­moe­ting over een speciaal on­der­werp. U hoeft zich niet vooraf aan te mel­den; u bent welkom op de genoemde dag, tijdstip en locatie.

Carolien Hooge­boom

Carolien HoogenboomCarolien Hooge­boom (redactielid SamenKerk) nodigt u, samen met Hendrina van Dijk-Harmannij en kape­laan Teun Warnaar, uit op don­der­dag 20 juli om 19.30 uur (bis­schops­huis bij de ka­the­draal | Leidse­vaart 146, Haar­lem): Droom je er van dat de pa­ro­chie een plek is, waar nieuwe mensen wor­den ont­van­gen? Waar jon­ge­ren en ouderen op zoek mogen gaan naar wat Jezus in hun leven kan betekenen? Wat is een Alpha-cursus en welke erva­ringen zijn er met een goedlopende Alpha-cursus? Om 19.30 uur staat er gebak voor u klaar, want goed eten hoort bij de Alpha-erva­ring! Afron­ding van deze bij­een­komst is rond 21.00 uur.

Leo Fijen

Leo FijenLeo Fijen (column ‘Leo Fijen’) nodigt u uit op vrij­dag 21 juli (van 10.30 tot 15.00 uur in Bene­dic­tushof, Venne­wa­tersweg 27a, Egmond-Binnen) voor een ‘dagje klooster’. Wat zijn de kloosterlessen voor het leven? Opgave (kosten € 15,00 inclusief lunch): leo.fijen@abdij­vanegmond.nl

Eric Fennis

Pastoor-deken Eric FennisPastoor-deken Eric Fennis (gastauteur in SamenKerk) nodigt u uit op zater­dag 22 juli om 15.00 uur (H.-Nicolaas­basi­liek | Pr. Hendrik­kade 73, Am­ster­dam) voor een inlei­ding over het hoe en wat van de tele­vi­sie­mis (die regel­ma­tig vanuit deze kerk wordt uitgezon­den op de zon­dag­mor­gen op NPO2) en vooral wat er allemaal achter de schermen fout kan gaan.

Mgr. Jan Hendriks

Mgr. Jan HendriksMgr. Jan Hendriks (schrijft in SamenKerk de column ‘Wat ik u zeggen wil’) nodigt u uit op woens­dag 26 juli om 14.00 uur (bis­schops­huis bij de ka­the­draal | Leidse­vaart 146, Haar­lem): maak kennis met onze bis­schop en - als u wilt - stel hem uw vragen over Kerk en geloof.

Eric van Teijlingen

Pastoor Eric van TeijlingenEric van Teijlingen (hoofd­re­dac­teur SamenKerk) nodigt u uit op dins­dag 8 au­gus­tus om 15.00 uur (pastorie O.L.V.-kerk | Keizers­gracht 218B, Am­ster­dam) voor een nadere kennis­ma­king met de Veer­tien Noodhelpers. Wie zijn het? En waarom nu juist zij? Zijn er over­een­kom­sten of niet tussen de Noodhelpers? We gaan samen op ontdek­kings­tocht.

Ingrid Henkemans

Ingrid HenkemansIngrid Henkemans (column ‘Uit de kunst’) nodigt u uit op vrij­dag 18 au­gus­tus om 15.00 uur (H. Urbanus­kerk Boven­kerk | Noord­dammerlaan 124, Am­stel­veen) voor een rond­lei­ding en toelich­ting over de res­tau­ra­tie van deze kerk en de kunst­werken na de brand van 2018. U kunt meer hierover lezen in het mei­num­mer 2023 van SamenKerk.

Marcel Poorthuis

Marcel PoorthuisMarcel Poorthuis (column ‘Parels uit de schattengrot’), een groot kenner van het Jo­den­dom, nodigt u uit op woens­dag 6 sep­tem­ber voor een wan­de­ling door joods Am­ster­dam met aan­dacht voor de reli­gi­euze en sociale situatie van het Jo­den­dom in Am­ster­dam van vóór de oorlog. De stads­wan­de­ling begint om 13.30 uur vanuit de pastorie van de H.-Nicolaas­basi­liek (Pr. Hendrik­kade 73, tegen­over Centraal Station Am­ster­dam). Gelieve goed ter been zijn.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose