Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerse uitnodiging

gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023
Zomerse uitnodiging

De grote zomer­va­kan­tie­pe­rio­de is aangebroken. Vaak valt het leven ‘stil’ in deze periode. Allerlei clubs, koren en andere vereni­gingen hou­den een vakantiestop. Geen ver­ga­de­ringen of koor­re­pe­ti­ties.

Maar niet ie­der­een gaat op vakantie. Daarom nodigen pa­ro­chies, musea, een speeltuin en een Bijbelse tuin en mede­wer­kers van SamenKerk u uit om erop uit te trekken. U en jij. Samen met familie, buren of vrien­den. Of als groepje medepa­ro­chi­anen. Speciaal voor u als lezer van SamenKerk kunt u deze hele zomer mooie kerken bezoeken, (orgel)concerten bijwonen, lezingen, rond­lei­dingen, ten­toon­stel­lingen... en nog veel meer!

SamenKerk

Zomerpas

Met de SamenKerk zomerpas 2023 (knip de onderste strook van de voor­pa­gina van SamenKerk van 6 juli uit) krijgt u leuke kor­tingen op uw museum­be­zoek. Pak de schaar en ga erop uit! De redactie van SamenKerk wenst u een heer­lijke zomer toe met deze zomerse uit­no­di­ging!

Ontvangt u SamenKerk niet thuis? Veel kerken leggen een stapel bisdom­bla­den achterin de kerk zodat kerk­be­zoekers ze gratis kunnen mee­ne­men.

Ac­ti­vi­teiten en deel­ne­mende organi­sa­ties

Gebruik on­der­staan­de knoppen voor meer in­for­ma­tie over de speciale ac­ti­vi­teiten en de deel­ne­mende musea, pa­ro­chie's en routes.

SamenKerk - Zomerse Uitnodiging - Zomerpas
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose