Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspirerende Bavodag

gepubliceerd: donderdag, 22 juni 2023
Inspirerende Bavodag

Einde­lijk was het zover: de Bavo­dag is weer terug! Zoals jullie weten kon de Bavo­dag drie jaar niet door­gaan i.v.m. de pandemie. Maar tij­dens onze maan­de­lijkse bij­een­komsten in Heiloo met de jonge pries­ters, kwam het idee om deze mooie traditie weer op te pakken.

Vor­me­lin­gen én tieners

Dit jaar waren alle vor­me­lin­gen en tieners uit­ge­no­digd, vooral om de vor­me­lin­gen van de afgelopen jaren ook de kans te geven om deze mooie dag te beleven. Er waren maar liefst 130 tieners aanwe­zig die geko­men waren vanuit heel ons bisdom. De organi­sa­tie van deze dag hebben wij jonge pries­ters opgeno­men samen met enkele jon­ge­ren en volwassen vrij­wil­li­gers.

Pro­gram­ma

De tieners waren welkom vanaf 9.45 uur in de tuin van de ka­the­draal. Daar had­den we ver­schil­lende spellen voor­be­reid en enkele springkussens neer­ge­zet, zoals "levend tafelvoetbal" en "rodeo". Om 10.45 uur was de ope­ning van de dag, en nader­hand liepen we samen de mooie kerk binnen waarin twee jon­ge­ren een ge­tui­ge­nis aflegde over ont­moe­ting met Jezus onze Heer. De rest van de dag was ver­deeld in work­shops (over de H. Mis, het gebed, skills for life, drugs­pas­to­raat en muziek), sport en spel, samen leuke liedjes zingen en samen eten en drinken. Het was een leuke, mooie en gezellige dag. Het hoogte­punt van de dag was na­tuur­lijk de Heilige Mis, gevierd door onze Bis­schop.

“Ik wist niet dat er zoveel tieners naar de kerk gingen.”

Bemoe­digende reacties

Er waren veel po­si­tie­ve reacties zowel van tieners als bege­lei­ders. Een van de dingen die me vooral is bij­ge­ble­ven is dat een tiener bij de ingang zei: “ik wist niet dat er zoveel tieners naar de kerk gingen”. Ja, deze ac­ti­vi­teiten helpen leef­tijds­ge­no­ten in hun geloof. De vruchten van deze dag kent na­tuur­lijk God alleen, maar een paar van de vruchten hebben we mogen zien: de vreugde van jonge gelo­vi­gen, het samen bid­den, elkaar aan­moe­di­gen, het bewust­zijn dat de kerk veel groter is dan men vaak denkt, en tenslotte vereni­ging met Christus in de heilige Eucha­ris­tie.

Dank­baar

We danken God voor deze mooie dag. Dank ook aan alle vrij­wil­li­gers die zich hebben ingezet, dank aan alle tieners en bege­lei­ders. Op naar volgend jaar!

Pater Esko Kissboat, IVE


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose