Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspirerende Bavodag

gepubliceerd: donderdag, 22 juni 2023
Inspirerende Bavodag

Einde­lijk was het zover: de Bavo­dag is weer terug! Zoals jullie weten kon de Bavo­dag drie jaar niet door­gaan i.v.m. de pandemie. Maar tij­dens onze maan­de­lijkse bij­een­komsten in Heiloo met de jonge pries­ters, kwam het idee om deze mooie traditie weer op te pakken.

Vor­me­lin­gen én tieners

Dit jaar waren alle vor­me­lin­gen en tieners uit­ge­no­digd, vooral om de vor­me­lin­gen van de afgelopen jaren ook de kans te geven om deze mooie dag te beleven. Er waren maar liefst 130 tieners aanwe­zig die geko­men waren vanuit heel ons bisdom. De organi­sa­tie van deze dag hebben wij jonge pries­ters opgeno­men samen met enkele jon­ge­ren en volwassen vrij­wil­li­gers.

Pro­gram­ma

De tieners waren welkom vanaf 9.45 uur in de tuin van de ka­the­draal. Daar had­den we ver­schil­lende spellen voor­be­reid en enkele springkussens neer­ge­zet, zoals "levend tafelvoetbal" en "rodeo". Om 10.45 uur was de ope­ning van de dag, en nader­hand liepen we samen de mooie kerk binnen waarin twee jon­ge­ren een ge­tui­ge­nis aflegde over ont­moe­ting met Jezus onze Heer. De rest van de dag was ver­deeld in work­shops (over de H. Mis, het gebed, skills for life, drugs­pas­to­raat en muziek), sport en spel, samen leuke liedjes zingen en samen eten en drinken. Het was een leuke, mooie en gezellige dag. Het hoogte­punt van de dag was na­tuur­lijk de Heilige Mis, gevierd door onze Bis­schop.

“Ik wist niet dat er zoveel tieners naar de kerk gingen.”

Bemoe­digende reacties

Er waren veel po­si­tie­ve reacties zowel van tieners als bege­lei­ders. Een van de dingen die me vooral is bij­ge­ble­ven is dat een tiener bij de ingang zei: “ik wist niet dat er zoveel tieners naar de kerk gingen”. Ja, deze ac­ti­vi­teiten helpen leef­tijds­ge­no­ten in hun geloof. De vruchten van deze dag kent na­tuur­lijk God alleen, maar een paar van de vruchten hebben we mogen zien: de vreugde van jonge gelo­vi­gen, het samen bid­den, elkaar aan­moe­di­gen, het bewust­zijn dat de kerk veel groter is dan men vaak denkt, en tenslotte vereni­ging met Christus in de heilige Eucha­ris­tie.

Dank­baar

We danken God voor deze mooie dag. Dank ook aan alle vrij­wil­li­gers die zich hebben ingezet, dank aan alle tieners en bege­lei­ders. Op naar volgend jaar!

Pater Esko Kissboat, IVEGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose