Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijna 1000 Nederlandse jongeren naar de WJD

gepubliceerd: woensdag, 21 juni 2023

Deze zomer reizen er vanuit Neder­land zo’n 1.000 jon­ge­ren af naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Lissabon. Dat aantal is genoemd door de Portugese organi­sa­tie van de WJD 2023. Met de ver­schil­lende bisdomreizen gaan 523 jon­ge­ren mee naar dit grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, de andere helft gaat via andere reisini­tia­tie­ven.

‘Dit mooie aantal kan zich meten met het aantal Neder­landse pelgrims dat deelnam aan eer­dere edities van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, zoals Krakau (2016) en Madrid (2011). Het is een hoop­vol sig­naal, dat aangeeft dat de Neder­landse jonge Kerk leeft en in de startblokken staat om in bewe­ging te komen’, zegt project­lei­der WJD, Jochem Oor.

Rise Up

De WJD vin­den plaats van 1 tot en met 6 au­gus­tus in Lissabon. Van het totale aantal Neder­landse deel­ne­mers wor­den er ongeveer 800 verwacht bij de Neder­landse ‘Rise Up’ ochten­den op 2, 3 en 4 au­gus­tus. Tijdens die ochten­den gaan de deel­ne­mende Neder­landse bis­schop­pen samen met de aanwe­zige Neder­landse jon­ge­ren in op de on­der­wer­pen die paus Fran­cis­cus heeft bepaald voor de drie bij­een­komsten: In­te­grale eco­lo­gie (2 au­gus­tus), Sociale vriend­schap (3 au­gus­tus) en Barm­har­tig­heid (4 au­gus­tus).Deze on­der­wer­pen zijn bepaald in navol­ging van de twee en­cy­clie­ken van paus Fran­cis­cus: Laudato si’ (2015) en Fratelli tutti (2020).

Deel­ne­mende bis­schop­pen

De bis­schop­pen die mee­gaan naar de WJD zijn:

  • Mgr. Hendriks (geeft de Rise Up catechese op woens­dag 2 au­gus­tus)
  • Mgr. Van den Hende (geeft de Rise Up catechese op don­der­dag 3 au­gus­tus)
  • Mgr. Mutsaerts (geeft de Rise Up catechese op vrij­dag 4 au­gus­tus)
  • Mgr. Van den Hout
  • Mgr. Woorts
  • Mgr. De Jong

Follow up

Wanneer de Neder­landse WJD-gan­gers terug zijn in eigen land na een onge­twij­feld intense erva­ring, kunnen zij ook in eigen land het vuur ver­der dragen en de lan­de­lijke Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag bezoeken, op 4 no­vem­ber 2023 in Veenendaal. Het thema van die dag is dan ook, heel toepas­se­lijk, ‘Welkom Thuis’.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de KJD 2023: katho­lie­kejon­ge­ren­dag.nl
Kijk voor alle in­for­ma­tie over de ver­schil­lende WJD-reizen op wjd.nl

 

Wereldjongerendagen 2023


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose