Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale Bedevaart H. Martelaren van Gorcum

Zaterdag 8 juli - 11.00 uur - Brielle

gepubliceerd: dinsdag, 20 juni 2023
foto: martelarenvangorcum.nl
Nationale Bedevaart H. Martelaren van Gorcum

Op zater­dag 8 juli is de Natio­nale bede­vaart naar het hei­lig­dom van de heilige Mar­te­la­ren van Gorcum in Brielle. Het thema van de Natio­nale Bede­vaart Brielle 2023 is een tekst uit het evan­ge­lie: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waar­lijk mijn leer­lin­gen” (Johannes 8, 31).

Pastoor Jack Glas, custos van Brielle: “De heilige Mar­te­la­ren van Gorcum hebben hun trouw aan het woord van de Heer tot de uiterste con­se­quentie volge­hou­den. Zij hebben, door zich volle­dig toe te ver­trouwen aan het Woord, de waar­heid leren kennen die wer­ke­lijk vrij maakt en wer­ke­lijk leven geeft. Voor de pelgrims van vandaag mogen zij een lichtend voor­beeld zijn en ons aan­spo­ren om echte leer­lin­gen te wor­den van de Heer die leven geeft.”

De Natio­nale Bede­vaart begint om 11.00 uur met een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring en wordt rond 15.30 uur af­ge­slo­ten met een sacra­ments­pro­ces­sie.

Meer info: www.mar­te­la­ren­vangorcum.nl

Pro­gram­ma

11.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring met bis­schop Hans van den Hende als hoofd­cele­brant
12.30 uur: Lunch op het voor­ter­rein
13.30 uur: Rozen­krans­ge­bed in de bede­vaart­kerk
14.30 uur: Kruis­weg in de omgang rond het mar­tel­veld
15.30 uur: Lof met uit­stel­ling
aan­slui­tend: pro­ces­sie met het Aller­hei­ligste in de omgang, en gebed en zegen bij het ciborium

Busver­voer voor in­di­vi­duele pelgrims

Bisdom Rotter­dam biedt pelgrims de moge­lijk­heid om vanaf Rotter­dam Centraal Station met een speciale pelgrimsbus te reis naar Brielle. Deze bus vertrekt om 9.00 uur vanaf Rotter­dam Centraal Station (Conrad­straat). Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 12,50, die kan wor­den voldaan bij het instappen (contant of via een QR-code).

Aanmel­den voor de bus vanuit Rotter­dam is nodig en kan via bureau@bisdomrotter­dam.nl of tele­fo­nisch via 010 - 2815171
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose