Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanmelden WJD kan tot 31 mei

gepubliceerd: donderdag, 18 mei 2023

Vele jon­ge­ren hebben zich intussen al aangemeld voor dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, dat van 1 tot en met 6 au­gus­tus plaats­vindt in Lissabon. Aanmel­den kan t/m 31 mei. Wie graag eerst nog meer in­for­ma­tie krijgt, kan de drie promovideo’s over de WJD bekijken.

Met de lance­ring van de video ‘Het thema van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023’ heeft de lan­de­lijke WJD-organi­sa­tie recent een online videodrieluik over de WJD compleet gemaakt. Deze derde video legt kort en ker­nach­tig de bete­ke­nis uit van het thema: ‘Maria stond op en ging met spoed’. Eerder zijn al ge­pu­bli­ceerd: ‘Wat zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen?’ (deel 1) en ‘Wat gebeurt er tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023?’ (deel 2).

Gewel­dige kans

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie wil zoveel moge­lijk Neder­landse jon­ge­ren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het biedt de jon­ge­ren een gewel­dige kans om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen.

De organi­sa­tie nodigt ie­der­een dan ook van harte uit om de drie filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te ver­sprei­den, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed moge­lijk uitdragen en bekendmaken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en van de reizen ernaartoe vanuit Neder­land. En na­tuur­lijk wor­den jon­ge­ren zelf van harte uit­ge­no­digd om de video’s te bekijken en zich daarna ook aan te mel­den om mee te gaan.

Aanmel­den

Aanmel­ding voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is voor de Neder­landse deel­ne­mers nog open tot en met 31 mei (behalve voor de reis vanuit het bisdom Den Bosch, waar­van de aanmel­ding sloot op 1 mei). Meer in­for­ma­tie over hoe aan te mel­den vind je hier: www.wjd.nl

Video'sGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose