Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

50e 40MM - 40.000 Meter Mars

Sponsorloop door het mooie West-Friesland

gepubliceerd: zondag, 7 mei 2023
50e 40MM - 40.000 Meter Mars

Sinds 1974 wordt op de zater­dag na Hemel­vaarts­dag rondom Venhuizen de sponsorloop 40.000 meter mars (40MM) gelopen. Dit jaar op 20 mei voor de vijf­tigste keer. Vok en Myléna Manshan­den, vader en dochter, zijn met het or­ga­ni­se­rend comité druk met de voor­be­rei­dingen voor deze jubileumeditie.

“Het is allemaal be­gon­nen met Klaas Tol hier uit Venhuizen. Zijn dochter Lia was op vakantie geweest in Canada, waar ze hoorde over de ‘Walk of life’, waar­mee geld werd op­ge­haald voor kanker­on­der­zoek. Dat inspireerde hem om de eerste sponsor­tocht in West-Friesland te starten. Er liepen toen vier­hon­derd mensen mee. Het op­ge­haalde geld werd gedo­neerd aan de tien­tal­len West-Friese mis­sio­na­rissen overal over de wereld. In de loop van de jaren hebben hon­derd­dui­zend mensen met de 40MM geld bij elkaar gewandeld. In corona­jaar 2020 liepen mensen een rondje om hun eigen huis, onder het motto ‘Loop lokaal, steun mondiaal’. Deze slogan is waar het om gaat. Qua opbrengst staat de teller op ruim zes miljoen euro. Al het geld is besteed aan (kort- of langlopende) missie- en ont­wik­ke­lings­pro­jecten van West-Friezen in ont­wik­ke­lings­lan­den”, aldus Vok Manshan­den (61), voor­zit­ter van de Stich­ting 40MM.

50ste 40MM sponsorloop

Voor de vijf­tigste keer

Teresa Schouten (57) loopt de 40MM al vanaf dat ze zeven jaar was. Ze was een kabouter bij de Scou­ting en vond het helemaal niet leuk, want je moest steeds wachten op kin­de­ren, die losse veters had­den. Op 20 mei loopt ze de 40MM voor de vijf­tigste keer. Niet steeds de 40 km, ze heeft ook andere afstan­den gelopen. In die vijf­tig jaren heeft Schouten ook geholpen als vrij­wil­li­ger, met het uit­de­len van de start­kaarten, helpen bij de kin­der­rou­te, stempelen bij een van de controle­posten, maar vooral bij het zoeken en ophalen van sponsorgel­den voor haar meters wan­de­len. Voor dit jubileum wil ze vijf­tig mensen uit haar omge­ving en­thou­sias­meren om ook te gaan wan­de­len.

“Wandel lokaal, steun mondiaal”
Deze slogan is waar het om gaat

Zijn dochter Myléna (26) is ook bij de sponsorloop betrokken. Ze hebben het stokje over­ge­no­men van hun oma en schoon­moe­der, Riet Bot-Besseling, die er vanaf het begin bij betrokken was. Zij zijn slechts twee van de zo’n 180 vrij­wil­li­gers, die zich het hele jaar of op de wandel­dag inzetten voor de 40MM. Myléna Manshan­den: “Sinds 1974 is er veel veran­derd. Op het hoogte­punt in de jaren tach­tig en negen­tig deden er bijna drie­dui­zend mensen mee. En ieder jaar wordt er de laatste jaren tussen de negen­tig- en hon­derd­dui­zend euro op­ge­haald. Naast de veer­tig kilo­me­ter route zijn er ook kortere wandel­rou­tes. En niet te vergeten, er is al jaren de speciale kin­der­rou­te van vier kilo­me­ter. Bij elke stempel­post is er wat voor de kin­de­ren te doen, als een teke­ning kleuren of een pannen­koek eten.”

Wat is het mooie van 40MM? Vok Manshan­den: “Mensen te en­thou­sias­meren om één dag actief te zijn en te wan­de­len voor een ander. Ik zou zeggen: kom in bewe­ging en wandel mee voor ont­wik­ke­lings­werk!” En welk stukje van de route maakt alles de moeite waard? Myléna Manshan­den: “Buiten de finish en de gezellig­heid onderweg? Het wan­de­len langs het Markermeer. Zeker als het weer meezit.”

Routes

Er zijn ver­schil­lende afstan­den zodat (bijna) ie­der­een mee kan doen:

  • routes van 9, 12, 24 en 40 km (vanaf 7.00 uur)
  • kin­der­rou­te van 4 km (start om 10.00 uur)

Meer in­for­ma­tie

 

(dit is een artikel uit bisdom­blad SamenKerk)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose