Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe editie Bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2023

Samenkerk Mei 2023De tweede editie van SamenKerk in 2023 is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

  • Op 1 juli gedenken we de afschaf­fing van de slavernij in Neder­land, Keti Koti. Welke rol had de katho­lie­ke Kerk bij slavernij en de afschaf­fing daar­van?
  • In alle vie­rin­gen in onze paro­chie­kerken zal op 1 en 2 juli het lied ‘Amazing Grace’ gezongen wor­den. Dit bekende lied is ge­schre­ven door John Newton. Hij was slaven­hande­laar maar bekeerde zich later tot het geloof en streefde afschaf­fing van slavernij na. Met het zingen van dit lied willen we als katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap in Noord-Holland bij Keti Koti 2023 stil staan.
  • Vier van de Veer­tien Noodhelpers stellen zich graag voor: Barbara, Blasius, Christoffel en Cyriacus. Lees ook over de lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in sep­tem­ber 2023.
  • Vloggen in de kerk: een mooie manier om de pa­ro­chie aan de wereld te laten zien. En... Ka­the­draal TV en SamenKerk bie­den geïn­te­res­seer­den een leuke vlog­trai­ning aan.
  • Afgelopen 16 april werd de in 2018 afgebrande kerk van Am­stel­veen-Boven­kerk opnieuw gewijd en in gebruik geno­men.
  • Op 20 mei wordt de 50ste editie van de 40MM gelopen? Wie loopt er mee?
  • De eucha­ris­tie vieren is bron en hoogte­punt van de chris­te­lijke ge­meen­schap. Ook in de kunst is de eucha­ris­tie een be­lang­rijk thema. We laten drie voor­beel­den zien: op de muren van een Romeinse catacombe, op een sarcofaag (grafkist) en op de beroemde mozaïeken in Ravenna.
  • ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over de goede geest en de Heilige Geest.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose